Телефон: 0 800 500 123 | Email: info@bbs.com.ua

Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами

Страхування відповідальності є надійним способом захисту майнових інтересів фізичних осіб і підприємств (юридичних осіб) пов’язаних із обов’язком відшкодувати збиток, заподіяний Страхувальником життю та/або здоров’ю, та/або майну Третіх осіб .

Застрахованою може бути така цивільна відповідальність:

Для Страхувальника фізичної (в тому числі суб’єкт підприємницької діяльності) або юридичної особи, пов’язана із:

 • Володінням та/або експлуатацією майна (рухомого та нерухомого) в якості власника, орендаря;
 • Володінням/використанням домашніх тварин, за виключенням собак;
 • Відпочинком, в тому числі з особистою аматорською спортивною діяльністю;
 • Відповідальністю за якість та кінцевий результат наданих послуг та здійснених робіт – професійна відповідальність;
 • Утриманням дітей (тільки для Страхувальників – фізичних осіб). При цьому згідно з таким договором страхування відшкодуванню підлягають збитки, що є наслідком ненавмисних дій малолітніх та неповнолітніх дітей, в тому числі усиновлених та підопічних Страхувальника.

Для Страхувальника юридичної особи або фізичної особи, що є суб’єктом підприємницької діяльності, пов’язана з:

 • Виконанням передбаченої статутом, іншим установчим документом або ліцензією господарської діяльності, в тому числі щодо використання засобів малої автоматизації – загальна цивільна відповідальність;
 • Заподіянням шкоди жит­тю та/або здо­ров’ю/працездатності, майну осіб, які знаходяться із Страхувальником в трудових відносинах, в тому числі жит­тю, здоров’ю, працездатності, майну його представників, штатного персоналу та інших осіб, які відповідно до договорів зі Страхувальником перебувають з ним у трудових відносинах – відповідальність роботодавця;
 • Заподіянням шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок застосування матеріалів та інгредієнтів, внаслідок місця розташування підприємства, внаслідок особливостей технологічного процесу та стандартів безпеки, за виключенням відповідальності за відходи – екологічна відповідальність;
 • Відповідальністю Страхувальника як виробника – за якість виробленої продукції, а саме за сукупність всіх дій та/або бездіяльності Страхувальника, внаслідок яких було вироблено неякісний (бракований) продукт, що спричинив шкоду Третім особам після його передачі в експлуатацію – відповідальність товаровиробника.

Пропонуємо наступні програми страхування

Страхування відповідальності є надійним способом захисту майнових інтересів фізичних осіб і підприємств (юридичних осіб) пов’язаних із обов’язком відшкодувати збиток, заподіяний Страхувальником життю та/або здоров’ю, та/або майну Третіх осіб .

Застрахованою може бути така цивільна відповідальність:

Для Страхувальника фізичної (в тому числі суб’єкт підприємницької діяльності) або юридичної особи, пов’язана із:

 • Володінням та/або експлуатацією майна (рухомого та нерухомого) в якості власника, орендаря;
 • Володінням/використанням домашніх тварин, за виключенням собак;
 • Відпочинком, в тому числі з особистою аматорською спортивною діяльністю;
 • Відповідальністю за якість та кінцевий результат наданих послуг та здійснених робіт – професійна відповідальність;
 • Утриманням дітей (тільки для Страхувальників – фізичних осіб). При цьому згідно з таким договором страхування відшкодуванню підлягають збитки, що є наслідком ненавмисних дій малолітніх та неповнолітніх дітей, в тому числі усиновлених та підопічних Страхувальника.

Для Страхувальника юридичної особи або фізичної особи, що є суб’єктом підприємницької діяльності, пов’язана з:

 • Виконанням передбаченої статутом, іншим установчим документом або ліцензією господарської діяльності, в тому числі щодо використання засобів малої автоматизації – загальна цивільна відповідальність;
 • Заподіянням шкоди жит­тю та/або здо­ров’ю/працездатності, майну осіб, які знаходяться із Страхувальником в трудових відносинах, в тому числі жит­тю, здоров’ю, працездатності, майну його представників, штатного персоналу та інших осіб, які відповідно до договорів зі Страхувальником перебувають з ним у трудових відносинах – відповідальність роботодавця;
 • Заподіянням шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок застосування матеріалів та інгредієнтів, внаслідок місця розташування підприємства, внаслідок особливостей технологічного процесу та стандартів безпеки, за виключенням відповідальності за відходи – екологічна відповідальність;
 • Відповідальністю Страхувальника як виробника – за якість виробленої продукції, а саме за сукупність всіх дій та/або бездіяльності Страхувальника, внаслідок яких було вироблено неякісний (бракований) продукт, що спричинив шкоду Третім особам після його передачі в експлуатацію – відповідальність товаровиробника.

Відповідно до Статті 28 Закону України «Про нотаріат»
«Для забезпечення відшкодування заподіяної внаслідок вчиненої нотаріальної дії здійснення функцій державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” шкоди приватний нотаріус зобов’язаний до початку зайняття приватною нотаріальною діяльністю укласти договір страхування цивільно-правової відповідальності»

Укласти договір страхування може фізична особа, яка займається приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси).
Під нотаріальною діяльністю розуміється діяльність, що здійснюється Страхувальником, відповідно до системи нотаріату України та регулюється Законом  України «Про нотаріат»,  на підставі чинного свідоцтва Міністерства юстиції України про право на заняття нотаріальною діяльністю та реєстраційного посвідчення.  

Страховий захист поширюється на цивільну відповідальність Страхувальника пов’язану із його нотаріальною діяльністю,  здійсненням функцій державного реєстратора прав на нерухоме майно під час дії Договору страхування, а саме:

 • випадкове спричинення шкоди Третім особам внаслідок недбалості, ненавмисно припущених помилок, некваліфікованого вчинення нотаріальних дій Страхувальником та його співробітниками.

Страхова сума визначається за домовленістю сторін при укладанні Договору, але відповідно до статті 28 Закону України «Про нотаріат» : Мінімальний розмір  страхової  суми  становить  тисячу (1000)  мінімальних розмірів заробітної плати:
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»  (стаття 8) – встановлений мінімальний розмір ЗП з 01.01.2017 року складає 3200,00 грн.

Розмір страхового тарифу залежить від :

 • строку страхування;
 • стажу професійної діяльності;
 • наявності позовів щодо нотаріальних дій на момент страхування;
 • обраного розміру страхової суми (ліміту відповідальності);
 • обраного розміру франшизи;
 • беззбитковості за попередні роки страхування.

Арбітражний керуючий – фізична особа, призначена господарським судом у встановленому порядку в справі про банкрутство як розпорядник майна, керуючий санацією або ліквідатор з числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво і внесені до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) надається особі, яка отримала відповідне свідоцтво у порядку, встановленому цим Законом, та внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.
Арбітражні керуючі є суб’єктами незалежної професійної діяльності.

Здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) без договору страхування ризиків його діяльності забороняється.

При укладанні договору страхування професійна відповідальність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) буде застрахована від повного пакету ризиків:

 • невиконання умов аукціонного продажу майна (пропуск строків подачі заявки, неправильне оформлення заявки тощо);
 • порушення порядку продажу майна боржника;
 • помилок при визначенні черговості вимог кредиторів;
 • перевищення повноважень під час укладення угод від імені боржника;
 • розголошення відомостей про матеріальне становище Третіх осіб, які стали відомі Страхувальнику (особі, відповідальність якої застрахована) у зв’язку з його професійною діяльністю;
 • неналежного виконання обов’язків по забезпеченню збереження/захисту майна, документів та інформації боржника;
 • інших неумисних дій та помилок, що випливають із прав та обов’язків Страхувальника відповідно до законодавства та не є виключеннями із страхових випадків.

Страхова сума визначається за домовленістю сторін при укладанні Договору , але відповідно до статті 110 Закону України  «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»  мінімальний розмір щорічної страхової суми повинен становити 300 мінімальних розмірів заробітної плати, встановленої на початок року.
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»  (стаття 8) – встановлений мінімальний розмір ЗП з 01.01.2017 року складає 3200,00 грн., тобто мінімальна страхова сума повинна становити 365 400,00 грн. 

Обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику:

 • Умови проведення Страхувальником своєї професійної діяльності;
 • Кваліфікація Страхувальника (особи, відповідальність якої застрахована);
 • Обсяг страхового захисту;
 • Факти визнання відповідальності Страхувальника за збитки, нанесені Третім особам, причиною яких були події аналогічні ризикам, що приймаються на страхування, які виникали за останні 5 (п’ять) років, що передували року укладання договору страхування.

Для укладання договору страхування потрібно лише заповнити Заяву на страхування та надати наступні документи:

 • паспорт (перша, друга сторінка і сторінка з зазначенням місця проживання);
 • довідку про присвоєння індивідуального податкового номеру (ІПН);
 • свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого або протокол рішення кваліфікаційної комісії про складення іспиту (на здійснення діяльності арбітражного керуючого);

Відповідно до Статті 3 «Ліцензійних умов Провадження посередницької діяльності  митного брокера» Митний   брокер   зобов’язаний  мати  договір  страхування власної діяльності на  суму  не  менш  як  2 000 неоподатковуваних мінімумів  доходів  громадян, тобто 34 000,00 грн.

Укласти договір страхування можуть фізичні або юридичні особи – митні брокери, які отримали, або отримують ліцензію на здійснення посередницької діяльності митного брокера, що видається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Страховим ризиком є певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, а саме випадкове спричинення Страхувальником в процесі здійснення застрахованої діяльності збитків третім особам, зокрема внаслідок:

 • Втрати супроводжувальних документів на товари/транспортні засоби, що декларуються;
 • Ненавмисних помилок при декларуванні товарів та транспортних засобів;
 • Порушення строків подачі митних декларацій на товари та транспорті засоби;
 • Ненавмисних помилок при розрахунку митних зборів/податків, затримок митних платежів;
 • Розголошення конфіденційної інформації. (Покривається тільки у випадку, якщо третя особа документально підтвердить факт розголошення конфіденційної інформації)
 • Інших помилок та упущень в процесі надання послуг митного брокера (посередника), а також неналежної якості їх надання при здійсненні митних операцій.

Розмір страхового тарифу залежить від :

 • строку страхування;
 • стажу професійної діяльності;
 • обсягів надання послуг;
 • кваліфікації та строку здійснення професійної діяльності;
 • обраного розміру страхової суми (ліміту відповідальності);
 • обраного розміру франшизи;
 • беззбитковості за попередні роки страхування.

Договір страхування відповідальності буде корисним організаторам масових, культурно-просвітницьких, суспільно-політичних, спортивних та навіть релігійних заходів.

Страхуванню підлягають майнові інтереси, які не суперечать законодавству і пов’язані з відшкодуванням Страхувальником шкоди заподіяної ним третім особам в процесі проведення видовищних заходів:

 • Концертів;
 • Виставок;
 • Зборів, мітингів, демонстрацій;
 • Олімпіад, міжнародних та місцевих змагань;
 • Організованих покладань квітів з нагоди пам’ятних дат;
 • Інших масових заходів

Страховим ризиком за даною програмою страхування є певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, а саме випадкове спричинення шкоди життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб, зокрема внаслідок:

 • Пожежі, вибуху, аварії;
 • Падіння літальних об’єктів;
 • Руйнування конструктивних елементів будівель, споруд, декоративних елементів приміщень, падіння предметів, дерев;
 • Шкоди від застосування піротехнічних засобів, включаючи салюти, феєрверки;
 • Технічних та організаційних недоліків при проведенні видовищного заходу (дефектів та помилок матеріального та технічного забезпечення, проведення заходу, розміщення відвідувачів, плану евакуації, інші).

Страхова сума встановлюється за згодою сторін

Розмір страхового тарифу залежить від :

 • Масштабу заходу
 • Регулярності його проведення
 • Місця проведення заходу
 • Кількості учасників
 • Франшизи

Страхуванню підлягають майнові інтереси Страхувальника, які не суперечать законодавству України, пов’язані з його обов’язком відповідно до законодавства України, відшкодувати шкоду заподіяну майну Вигодонабувача в результаті здійснення Страхувальником підприємницької діяльності на орендованому торговому місці.

Вигодонабувачем за даною програмою страхування є Орендодавець та/або Власник сусіднього приміщення.

Страховим  ризиком є певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, а саме: заподіяння Страхувальником шкоди майну Третіх осіб внаслідок користування (експлуатації) Торговим місцем.

Страхова сума встановлюється за згодою сторін.

Додаткове меню:

Корисні статті

2022 09 28 22.51.50 e1664395610622

Страхування майнових прав та готових квартир з урахуванням воєнних ризиків

27 вересня 2022 року девелопер Alliance Novobud в партнерстві зі СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ «ББС ІНШУРАНС» презентували ринку пакет добровільних страхових продуктів: страхування майна, страхування ризику втрати майнових прав інвестора в об’єкт нерухомості, що будується, та страхування від нещасного випадку.

Читати далі »

Залишити відгук про роботу компанії

Шановні клієнти!

Дякуємо Вам за те, що користуєтесь послугами СК “ББС ІНШУРАНС”. Ми прагнемо вдосконавлюватися та постійно покращувати якість обслуговування. Тому для нас будуть цінними будь-які Ваші відкуки про роботу компанії. Ми приймемо до відома всі зауваження та побажання. З Вашими повідомленнями буде особисто ознайомлено Керівництво СК “ББС ІНШУРАНС”.

Подяка / скарга (Uk)