Корпоративна інформація

ВІДОМОСТІ
про власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС»
Власники істотно участі:
1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАСКАД–ІНВЕСТ»(Україна, ідентифікаційний код 35676886), яке володіє 50 % відсотками статутного капіталу;
2. Громадянин України Буряк Олександр Васильович.
3. Громадянин України Буряк Сергій Васильович.
Кінцеві бенефіціарні власники:
1. Громадянин України Хомутиннік Віталій Юрійович.
2. Громадянин України Буряк Олександр Васильович.
3. Громадянин України Буряк Сергій Васильович.

Наглядова рада:
Голова Наглядової ради – Череп Наталія Василівна;
Член Наглядової ради – Андрійченко Олександр Леонідович.
Член Наглядової ради – Круторогов Артем Сергійович;
Член Наглядової ради – Тоцька Світлана Сергіївна.

Правління:
Голова Правління – Красноруцький Петро Володимирович;
Заступник Голови Правління з питань методології, андерайтингу та перестрахування/Член Правління – Боровик Лариса Миколаївна;
Заступник Голови Правління з правових питань/Член Правління – Окара Іван Валерійович;
Заступник Голови Правління з економіки та фінансів/Член Правління – Танцюра Олег Володимирович.

Правление СК "БРОКБИЗНЕС"

Форма зворотного зв'язку