Документи компанії (ліцензії та сертифікати)

Ліцензії СК "БРОКБІЗНЕС"

ДОБРОВІЛЬНІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ 

 • Страхування здоров‘я на випадок хвороби  Ліцензія серії АВ №547191 від 24.11.2010 р.
 • Страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) Ліцензія серії  АВ №547184 від 24.11.2010 р.
 • Страхування повітряного транспорту Ліцензія серії АВ №547205 від 24.11.2010 р.
 • Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) Ліцензія серії  АВ №547186 від 24.11.2010 р.
 • Страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) Ліцензія серії АВ №547182 від 24.11.2010 р.
 • Страхування від нещасних випадків  Ліцензія серії  АВ №547202 від 24.11.2010 р.
 • Страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)) Ліцензія серії АВ №547204 від 24.11.2010 р.
 • Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) Ліцензія серії АВ №547180 від 24.11.2010 р.
 • Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ Ліцензія серії АВ №547185 від 24.11.2010 р.
 • Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) Ліцензія серії  АВ №547197 від 24.11.2010 р.
 • Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) Ліцензія серії АВ №547183 від 24.11.2010 р.
 • Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) Ліцензія серії АВ №547194 від 24.11.2010 р.
 • Страхування фінансових ризиків Ліцензія серії АВ №547212 від 24.11.2010 р.
 • Страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу) ) Ліцензія серії АВ №547196 від 24.11.2010 р.
 • Страхування наземного транспорту (крім залізничного) Ліцензія серії  АВ №547199 від 24.11.2010 р.
 • Страхування медичних витрат Ліцензія серії АВ №547198 від 24.11.2010 р.
 • Страхування залізничного транспорту Ліцензія серії  АВ №547188 від 24.11.2010 р.
 • Страхування сільськогосподарської продукції Ліцензія серії АД №039931 від 05.10.2012р.
 • Страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантійЛіцензія серії АЕ №198617 від 12.04.2013р.
 • Страхування  цивільно-правової  відповідальності арбітражного керуючого  (розпорядника  майна, керуючого санацією, ліквідатора) за  шкоду,  яку  може  бути  завдано  у  зв’язку  з виконанням  його обов’язків Ліцензія серії АЕ №293874 від 27.06.2014 р.
 • Добровільне страхування судових витрат. Номер рішення про видачу ліцензії №21/2108-пк від 11.12.2020 р.
 • Добровільне страхування інвестицій. Номер рішення про видачу ліцензії №21/2108-пк від 11.12.2020 р.

ОБОВ’ЯЗКОВІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ 

 • Cтрахування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса Розпорядження № 2792 від 17.11.2015 р.
 • Страхування відповідальності суб‘єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів Ліцензія серії АВ №547201 від 24.11.2010 р.
 •  Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) Ліцензія серії АВ №547207 від 24.11.2010 р.
 • Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту Ліцензія серії АВ №547214 від 24.11.2010 р.
 • Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті Ліцензія серії АВ №547203 від 24.11.2010 р.
 • Страхування спортсменів вищих категорій Ліцензія серії АВ №547210 від 24.11.2010 р.
 • Страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам Ліцензія серії АВ №547209 від 24.11.2010 р.
 • Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, та шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї Ліцензія серії АВ №547190 від 24.11.2010 р.
 • Страхування цивільної відповідальності суб‘єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об‘єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об‘єкти та об‘єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру Ліцензія серії АВ №547213 від 24.11.2010 р.
 • Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів Ліцензія серії АГ №569292 від 21.01.2011 р.
 • Особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом Ліцензія серії АВ №547192 від 24.11.2010 р.
 • Авіаційне страхування цивільної авіації Ліцензія серії  АВ №547178 від 24.11.2010 р.
 • Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування Ліцензія серії АВ №584540 від 30.06.2011 р.
 • Страхування об’єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов’язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі Ліцензія серії АЕ №190518 від 30.01.2013 р.
 • Страхування відповідальності щодо ризиків, пов’язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі Ліцензія серії АЕ №190519 від 30.01.2013 р.
 • Страхування ризику невиплати гравцям призів у разі неплатоспроможності та/або банкрутства оператора державних лотерей Ліцензія серії АЕ № 198616 від 05.04.2013 р.
 • Страхування  цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду,  яку може бути заподіяно довкіллю  або здоров’ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів Ліцензія серії АЕ №293873 від 27.06.2014 р.
 • Обов’язкове страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках
  передбачених Законом України “Про нафту і газ”.
  Номер рішення про видачу ліцензії №21/2108-пк від
  11.12.2020 р.

Рейтинги

Свідоцтва та дипломи:

Додаткове меню:

Корисні статті

Форма зворотного зв'язку