Телефон: 0 800 500 123 | Email: info@bbs.com.ua

Туристичне страхування

Комплексне онлайн страхування подорожуючих

red info 48 Ціна дійсна лише за умови придбання полісу на сайті компанії та може відрізнятися від цін в представництвах.

Збираєтесь на відпочинок, в службову поїдку або на навчання в іншу країну. У цьому Вам стане в нагоді попередньо придбаний страховий поліс. Страхова компанія «ББС ІНШУРАНС» пропонує страхові програми, які гарантують туристам широкий спектр послуг з надання безкоштовної медичної, адміністративної, юридичної та інших видів допомоги на випадок непередбачених неприємностей. Необхідно відзначити, що висока якість Програм, професіоналізм наших співробітників і значний досвід асистуючої компанії, дозволяють Нам пропонувати страхові послуги найвищого рівня, які зможуть задовольнити запити найвибагливішого клієнта.

Програми туристичного страхування:​

      Витрати, що відшкодовуються Страховиком:

 1. Основна праграма страхування подорожуючих за кардон:
 • амбулаторнелікування та діагностика – в межах страхової суми;
 • невідкладне стаціонарнелікування – в межах страхової суми;
 • лікування в стаціонарі до 15 діб після закінчення періоду страхування – в межах страхової суми;
 • швидка (невідкладна) медичнадопомога – в межах страхової суми;
 • оплата вартості призначених лікарем медикаментів або компенсація витрат на їхпридбання – в межах страхової суми;
 • невідкладна стоматологічна допомога – 150  EUR/USD;
 • транспортування до лікувального закладу – 1 000 EUR/USD.

      2. Програма страхування подорожуючих за кордон “covid19”:

 • діагностика за призначенням лікаря, у разі виявлення симптомів інфікування COVID – 1 000 EUR/USD;
 • виклик швидкої допомоги або дипломованого лікаря для надання термінової допомоги в разі настання страхового випадку – 1 000 EUR/USD;
 • при наявності медичних показань, транспортування Застрахованої особи в медичний заклад в разі настання страхового випадку – 1 000 EUR/USD;
 • лікування в умовах невідкладного стаціонару, в разі настання страхового випадку, терміном не більше 14 діб – 1 000 EUR/USD.

      3. Програма страхування фінансових ризиків, понесених в наслідок анулювання подорожі (дорівнює вартості подорожі згідно договору на туристичне обслуговування – 7 000 (семи тисяч) EURO/USD на кожну Застраховану особу):

 • смерть Застрахованої особи або члена її родини (дітей, батьків, дружини/чоловіка, рідних сестер чи братів);
 • раптовий розлад здоров’я: екстрені операції, перебування на стаціонарному лікуванні більше 5 (п’яти) календарних днів включно, травм важкого ступеню у Застрахованої особи або у члена її родини, в період дії цього Договору, якщо є медичні приписи щодо заборони подорожі та необхідності лікування (у випадку відсутності інших прямих дієздатних родичів – при необхідності догляду за постраждалими членами сім’ї Застрахованої особи; Інфекційні захворювання які вимагають ізольованого лікування (призначення карантину);
 • пошкодження, знищення нерухомого майна Застрахованої особи в період дії цього Договору внаслідок пожежі, вибуху, стихійного лиха, протиправних дій третіх осіб у випадку, якщо врегулювання наслідків такого заподіяння збитку потребує безпосередньої присутності Застрахованої особи на місці події та/або об’єктивно перешкоджає здійсненню раніше запланованої подорожі;
 • необхідність участі Застрахованої особи у судовому засіданні та присутності у місці такого засідання, якщо вона є відповідачем, свідком або на це є постанова суду, але у тих випадках якщо факт того, що такий розгляд припадає на період запланованої подорожі та об’єктивно перешкоджає її здійсненню не був відомий Застрахованій особі;
 • запізнення на рейс для здійснення подорожі у зв’язку з нещасним випадком, дорожньо-транспортної пригодою чи поломкою громадського ТЗ (крім таксі), на якому Застрахована особа прямувала до аеропорту чи вокзалу, а також у разі запізнення прибуття рейсу з іншого міста;
 • офіційне оголошення країни (регіону, міста) постійного проживання або країни тимчасового перебування (місця заброньованої подорожі: регіону, міста), зоною стихійного лиха, а також в разі страйку перевізників, народного заворушення, епідемії, терористичних актів;
 • відміна авіакомпанією авіарейсу через закриття повітряного простору над територією країни тимчасового перебування, внаслідок стихійних явищ та впливу навколишнього середовища;
 • неотримання Застрахованою особою в’їзної візи до країни тимчасового перебування за умови своєчасної подачі повного пакету документів, необхідних для одержання візи та оформлених відповідно до вимог Консульства (Посольства) країни тимчасового перебування, а також за умови відсутності раніше отриманої відмови у видачі візи до країни, куди планується подорож для всіх Застрахованих осіб;
 • Банкрутство туроператора (за умови, що туроператор – резидент України) в період дії Договору страхування.

      4. Програма добровільного страхування від нещасного випадку подорожуючих:

 • травма/розлад здоров’я Страхувальника (Застрахованої особи) внаслідок нещасного випадку;
 • встановлення Страхувальнику (Застрахованій особі) первинної інвалідності внаслідок нещасного випадку;
 • смерть Страхувальника (Застрахованої особи) внаслідок нещасного випадку.

      Витрати, що відшкодовуються Страховиком:

 1. Основна праграма страхування подорожуючих за кардон:
 • амбулаторнелікування та діагностика – в межах страхової суми;
 • невідкладне стаціонарнелікування – в межах страхової суми;
 • лікування в стаціонарі до 15 діб після закінчення періоду страхування – в межах страхової суми;
 • швидка (невідкладна) медичнадопомога – в межах страхової суми;
 • оплата вартості призначених лікарем медикаментів або компенсація витрат на їхпридбання – в межах страхової суми;
 • невідкладна стоматологічна допомога – 150  EUR/USD;
 • транспортування до лікувального закладу – 1 000 EUR/USD;
 • транспортування Застрахованої особи з-за кордону до медичного закладу в Україні – 10 000 EUR/USD;
 • репатріація останків – 10 000 EUR/USD.

      2. Програма страхування подорожуючих за кордон “covid19”:

 • діагностика за призначенням лікаря, у разі виявлення симптомів інфікування COVID – 3 000 EUR/USD;
 • виклик швидкої допомоги або дипломованого лікаря для надання термінової допомоги в разі настання страхового випадку – 3 000 EUR/USD;
 • при наявності медичних показань, транспортування Застрахованої особи в медичний заклад в разі настання страхового випадку – 3 000 EUR/USD;
 • лікування в умовах невідкладного стаціонару, в разі настання страхового випадку, терміном не більше 14 діб – 3 000 EUR/USD.

      3. Програма страхування фінансових ризиків, понесених в наслідок анулювання подорожі (дорівнює вартості подорожі згідно договору на туристичне обслуговування – 7 000 (семи тисяч) EURO/USD на кожну Застраховану особу):

 • смерть Застрахованої особи або члена її родини (дітей, батьків, дружини/чоловіка, рідних сестер чи братів);
 • раптовий розлад здоров’я: екстрені операції, перебування на стаціонарному лікуванні більше 5 (п’яти) календарних днів включно, травм важкого ступеню у Застрахованої особи або у члена її родини, в період дії цього Договору, якщо є медичні приписи щодо заборони подорожі та необхідності лікування (у випадку відсутності інших прямих дієздатних родичів – при необхідності догляду за постраждалими членами сім’ї Застрахованої особи; Інфекційні захворювання які вимагають ізольованого лікування (призначення карантину);
 • пошкодження, знищення нерухомого майна Застрахованої особи в період дії цього Договору внаслідок пожежі, вибуху, стихійного лиха, протиправних дій третіх осіб у випадку, якщо врегулювання наслідків такого заподіяння збитку потребує безпосередньої присутності Застрахованої особи на місці події та/або об’єктивно перешкоджає здійсненню раніше запланованої подорожі;
 • необхідність участі Застрахованої особи у судовому засіданні та присутності у місці такого засідання, якщо вона є відповідачем, свідком або на це є постанова суду, але у тих випадках якщо факт того, що такий розгляд припадає на період запланованої подорожі та об’єктивно перешкоджає її здійсненню не був відомий Застрахованій особі;
 • запізнення на рейс для здійснення подорожі у зв’язку з нещасним випадком, дорожньо-транспортної пригодою чи поломкою громадського ТЗ (крім таксі), на якому Застрахована особа прямувала до аеропорту чи вокзалу, а також у разі запізнення прибуття рейсу з іншого міста;
 • офіційне оголошення країни (регіону, міста) постійного проживання або країни тимчасового перебування (місця заброньованої подорожі: регіону, міста), зоною стихійного лиха, а також в разі страйку перевізників, народного заворушення, епідемії, терористичних актів;
 • відміна авіакомпанією авіарейсу через закриття повітряного простору над територією країни тимчасового перебування, внаслідок стихійних явищ та впливу навколишнього середовища;
 • неотримання Застрахованою особою в’їзної візи до країни тимчасового перебування за умови своєчасної подачі повного пакету документів, необхідних для одержання візи та оформлених відповідно до вимог Консульства (Посольства) країни тимчасового перебування, а також за умови відсутності раніше отриманої відмови у видачі візи до країни, куди планується подорож для всіх Застрахованих осіб;
 • Банкрутство туроператора (за умови, що туроператор – резидент України) в період дії Договору страхування.

   4. Програма добровільного страхування від нещасного випадку подорожуючих:

 • травма/розлад здоров’я Страхувальника (Застрахованої особи) внаслідок нещасного випадку;
 • встановлення Страхувальнику (Застрахованій особі) первинної інвалідності внаслідок нещасного випадку;
 • смерть Страхувальника (Застрахованої особи) внаслідок нещасного випадку.

      Витрати, що відшкодовуються Страховиком:

 1. Основна праграма страхування подорожуючих за кардон:
 • амбулаторнелікування та діагностика – в межах страхової суми;
 • невідкладне стаціонарнелікування – в межах страхової суми;
 • лікування в стаціонарі до 15 діб після закінчення періоду страхування – в межах страхової суми;
 • швидка (невідкладна) медичнадопомога – в межах страхової суми;
 • оплата вартості призначених лікарем медикаментів або компенсація витрат на їхпридбання – в межах страхової суми;
 • невідкладна стоматологічна допомога – 150  EUR/USD;
 • транспортування до лікувального закладу – 1 000 EUR/USD;
 • транспортування Застрахованої особи з-за кордону до медичного закладу в Україні – 10 000 EUR/USD;
 • репатріація останків – 10 000 EUR/USD;
 • витрати на візит близького родича (у випадку перебування Застрахованої особи в умовах стаціонару понад 10 діб) – проїзд однієї особи в економічному класі. Загалом до 400 EUR/USD / проживання в готелі терміном до 5 (п’яти) діб з оплатою не більше 50 EUR/USD за одну добу проживання;
 • проїзд в економічному класі 400 EUR/USD.

      2. Програма страхування подорожуючих за кордон “covid19”:

 • діагностика за призначенням лікаря, у разі виявлення симптомів інфікування COVID – 5 000 EUR/USD;
 • виклик швидкої допомоги або дипломованого лікаря для надання термінової допомоги в разі настання страхового випадку – 5 000 EUR/USD;
 • при наявності медичних показань, транспортування Застрахованої особи в медичний заклад в разі настання страхового випадку – 5 000 EUR/USD;
 • лікування в умовах невідкладного стаціонару, в разі настання страхового випадку, терміном не більше 14 діб – 5 000 EUR/USD.

      3. Програма страхування фінансових ризиків, понесених в наслідок анулювання подорожі (дорівнює вартості подорожі згідно договору на туристичне обслуговування – 7 000 (семи тисяч) EURO/USD на кожну Застраховану особу):

 • смерть Застрахованої особи або члена її родини (дітей, батьків, дружини/чоловіка, рідних сестер чи братів);
 • раптовий розлад здоров’я: екстрені операції, перебування на стаціонарному лікуванні більше 5 (п’яти) календарних днів включно, травм важкого ступеню у Застрахованої особи або у члена її родини, в період дії цього Договору, якщо є медичні приписи щодо заборони подорожі та необхідності лікування (у випадку відсутності інших прямих дієздатних родичів – при необхідності догляду за постраждалими членами сім’ї Застрахованої особи; Інфекційні захворювання які вимагають ізольованого лікування (призначення карантину);
 • пошкодження, знищення нерухомого майна Застрахованої особи в період дії цього Договору внаслідок пожежі, вибуху, стихійного лиха, протиправних дій третіх осіб у випадку, якщо врегулювання наслідків такого заподіяння збитку потребує безпосередньої присутності Застрахованої особи на місці події та/або об’єктивно перешкоджає здійсненню раніше запланованої подорожі;
 • необхідність участі Застрахованої особи у судовому засіданні та присутності у місці такого засідання, якщо вона є відповідачем, свідком або на це є постанова суду, але у тих випадках якщо факт того, що такий розгляд припадає на період запланованої подорожі та об’єктивно перешкоджає її здійсненню не був відомий Застрахованій особі;
 • запізнення на рейс для здійснення подорожі у зв’язку з нещасним випадком, дорожньо-транспортної пригодою чи поломкою громадського ТЗ (крім таксі), на якому Застрахована особа прямувала до аеропорту чи вокзалу, а також у разі запізнення прибуття рейсу з іншого міста;
 • офіційне оголошення країни (регіону, міста) постійного проживання або країни тимчасового перебування (місця заброньованої подорожі: регіону, міста), зоною стихійного лиха, а також в разі страйку перевізників, народного заворушення, епідемії, терористичних актів;
 • відміна авіакомпанією авіарейсу через закриття повітряного простору над територією країни тимчасового перебування, внаслідок стихійних явищ та впливу навколишнього середовища;
 • неотримання Застрахованою особою в’їзної візи до країни тимчасового перебування за умови своєчасної подачі повного пакету документів, необхідних для одержання візи та оформлених відповідно до вимог Консульства (Посольства) країни тимчасового перебування, а також за умови відсутності раніше отриманої відмови у видачі візи до країни, куди планується подорож для всіх Застрахованих осіб;
 • Банкрутство туроператора (за умови, що туроператор – резидент України) в період дії Договору страхування.

   4. Програма добровільного страхування від нещасного випадку подорожуючих:

 • травма/розлад здоров’я Страхувальника (Застрахованої особи) внаслідок нещасного випадку;
 • встановлення Страхувальнику (Застрахованій особі) первинної інвалідності внаслідок нещасного випадку;
 • смерть Страхувальника (Застрахованої особи) внаслідок нещасного випадку.

Варіанти оплати поліса туристичного страхування (МПП):

 • через онлайн платіжні системи, наприклад iPay, portmone;
 • онлайн оплата, через сайт компанії;
  готівковими коштами, через регіональне управління;
 • на розрахунковий рахунок компанії.

Від чого залежить ціна (вартість) :

Страховий поліс туристичного страхування не відноситься до дорогого продукту. Ціна поліса не фіксується і залежить від нюансів. Щоб визначити вартість поліса для вашого транспортного засобу, калькулятор може враховувати різні чинники. 

Давайте їх розглянемо:

 • програма страхування;
 • країна подорожі;
 • термін дії договору страхування;
 • багаторазовість поїздок;
 • франшиза по договору.

Основні переваги туристичного страхування в СК "ББС ІНШУРАНС"

Економія часу

Оформлення поліса займе не більше 10 хвилин

Асистанська компанія

Цілодобова підтримка асистуючої компанії та Інформаційного центру

Додатковий страховий захист

Програма покриває ризикі Covid-19

Компенсація скасування

Компенсація ризиків, понесених в наслідок анулювання подорожі

Часті питання

Громадяни, резиденти або нерезиденти України, віком до 75 років.

Страхувальник самостійно обирає термін дії договору, він може становити від однієї доби до 365 діб.

Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера та закордонний паспорт.

Обирається страхувальником в залежності від напрямку подорожі. Це можуть бути всі країни за вийнятком України.

 • Необхідно негайно, або принаймні протягом доби, зателефонувати до цілодобової Спеціалізованої служби Страховика Ensuria (Асистанс) за телефонами: +38 044 39 000 10, EMAIL: care@ensuria.com , TELEGRAM: https://t.me/ensuriabot , Facebook Messenger: https://www.messenger.com/t/ensuria  для повідомлення про подію. Обирається страхувальником в залежності від напрямку подорожі. Це можуть бути всі країни за вийнятком України.

Замовлення нагадування про страхування:

Напоминание о страховке (Uk)

Замовлення консультації:

Заказ консультации (Uk)

Залишити відгук про роботу компанії

Шановні клієнти!

Дякуємо Вам за те, що користуєтесь послугами СК “ББС ІНШУРАНС”. Ми прагнемо вдосконавлюватися та постійно покращувати якість обслуговування. Тому для нас будуть цінними будь-які Ваші відкуки про роботу компанії. Ми приймемо до відома всі зауваження та побажання. З Вашими повідомленнями буде особисто ознайомлено Керівництво СК “ББС ІНШУРАНС”.

Подяка / скарга (Uk)