Телефон: 0 800 500 123 | Email: info@bbs.com.ua

Страхування КАСКО-UA

Діють програми страхового захисту: Повне КАСКО, КАСКО Вибіркове (часткові ризики), КАСКО Групове (від 5 ТЗ), КАСКО 50/50, До першого страхового випадку, Робочі дні, Вихідні, святкові, неробочі дні. Програми призначені для страхування легкових автомобілів:
За виключенням:
- ТЗ, вік яких (термін експлуатації) більше повних 15 років;
- таксі, прокат, лізинг, тест-драйв; спеціальних або навчальних автомобілів;
- ТЗ, що беруть участь у спортивних змаганнях, авто-шоу тощо.

Страхова сума будь-яка від 50% ринкової вартості ТЗ. Стандартно - ринкова вартість ТЗ.
Страхувальники юридичні та дієздатні фізичні особи.

Умови страхування договору КАСКО-UA:

 • Кількість водіїв без обмежень;
 • Мінімальний вік водіїв без обмежень;
 • Мінімальний стаж водіїв згідно з вибором Страхувальника;
 • Страхова сума дорівнює ринковій вартості ТЗ, або вартість повинна підтверджуватися документами придбання
 • Страховий захист від угону – діє в будь-який час доби в будь-якому місці;
 • Неагрегатна або агрегатна страхова сума;
 • Опція “без франшизи при пошкодженні виключно скляних деталей ТЗ”;
 • Опція «без врахування знецінення вартості автомобіля за час дії Договору»;
 • Опція «без франшизи у разі відсутності вини водія застрахованого ТЗ в ДТП»;
 • Опція «Без врахування зносу деталей, що підлягають заміні»;
 • Виплати без офіційної довідки – 2 рази в межах 5% страхової суми але не більше 100 000 грн.;
 • Без обмежень виплат при порушенні  ПДР, включаючи грубі порушення;
 • Опціональний вибір СТО;
 • Виплати по Європротоколу – в межах законодавчо встановлених лімітів без обмеження кількості випадків;

 • Спеціальні умови для ТЗ з безключовим доступом.

Застраховані ризики КАСКО-UA:

 • Повне КАСКО;
 • Воєнні ризики;
 • Можливе часткове КАСКО.

Строк страхування:

Будь-який з коефіцієнтами короткостроковості. Стандартно – 1 рік.

Територія страхування:

 • Україна, Європа;
 • Договір діє на території України, країн Європи, за виключенням тимчасово окупованих, анексованих або оточених (блокованих) територій України, територій проведення антитерористичних операцій та операцій Об’єднаних сил, бойових та або воєнних дій, Республіки Білорусь, Російської Федерації, невизнаних Україною республік (територіальних утворень);
 • По Воєнних ризиках Договір діє на території України, за виключенням територій, що розташовані на відстані до 100 (ста) кілометрів від Зони стикання (згідно з Додатковим протоколом до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року), а також за виключенням територій, що входять до виключень за Договором.

Від чого залежить ціна (вартість) КАСКО-UA:

Страховий договір КАСКО відноситься до дорогого продукту. Ціна поліса визначається згідно з тарифами, що вираховуються по 20 факторах ризику. Розрахунок тарифів здійснюється за калькуляторами компанії.

Вартість опції покриття “військових ризиків” складає 0,5%, які додаються до тарифу стандартного КАСКО.

Виплати по Воєнних ризиках:

Виплати по Воєнних ризиках здійснюються без офіційної довідки 2 рази без жодних франшиз. Ліміт виплат по події і по Договору в цілому – 10% ринкової вартості ТЗ.

Варіанти оплати договору КАСКО-UA:

Основні переваги CК "ББС ІНШУРАНС"

Кількість платежів


Від 1 до 12 внесків протягом року. Кількість внесків впливає на тариф.

Виплати без довідки


2 рази в межах 5% страхової суми але не більше 100 000 грн.

Витрати на евакуатор


Витрати в межах 100 ЕВРО

Воєнні ризики


Можливість страхувати воєнні ризики

Часті питання

 • Страхувальник, з метою отримання страхового відшкодування та діючи у відповідності з іншими умовами Договору, зобов’язаний впродовж 10 (десяти) робочих днів з дати подання Страховику заяви про виплату страхового відшкодування по першому стосовно застрахованого ТЗ страховому випадку укласти з Страховиком додаткову угоду та сплатити у строки, визначені цією додатковою угодою, додатковий страховий платіж у розмірі, рівному розміру нарахованої за Договором страхової премії стосовно застрахованого ТЗ.
 • У разі сплати Страхувальником додаткового страхового платежу у повному обсязі в передбачений для цього строк страхове відшкодування по цьому та наступних страхових випадках стосовно застрахованого ТЗ виплачується відповідно до умов Договору, причому настання подальших страхових випадків з цим ТЗ не тягне за собою обов’язку Страхувальника щодо сплати інших додаткових страхових платежів.
 • Якщо Страхувальник не сплатить додатковий страховий платіж у повному обсязі в передбачений для цього строк, Страховик не має обов’язку щодо виплати страхового відшкодування за даним страховим випадком, а правовідносини Сторін по наступному страховому випадку стосовно застрахованого ТЗ регулюються відповідно до умов Договору, передбачених для першого страхового випадку стосовно цього ТЗ.
 • Страхувальник має право отримати страхове відшкодування в порядку та на умовах, передбачених Договором, тільки по одній  події, що має ознаки страхового випадку. Така подія, у разі визнання її Страховиком страховим випадком, набуває статусу першого страхового випадку в момент надання Страхувальником (його довіреною особою) заяви на виплату страхового відшкодування по цій події.

 

 • У разі настання будь-якої події, що має ознаки страхового випадку, Страхувальник в повідомленні про подію, що подається у письмовому вигляді в терміни згідно з умовами Договору, зобов’язаний зазначити статус цієї події:

а) подія потребує подальших дій Сторін Договору з метою виплати страхового відшкодування по цій події;

б) подія не потребує подальших дій Сторін Договору з метою виплати страхового відшкодування по цій події; у цьому випадку повідомлення про подію здійснюється з метою виконання умов Договору щодо інформування Страховика про зміну стану застрахованого ТЗ без подальшого врегулювання наслідків події;

в) у разі невизначеності Страхувальника щодо свого рішення, події присвоюється статус «не визначено»; у цьому випадку Страхувальник має право прийняти остаточне рішення, та подати заяву на виплату страхового відшкодування або подати заяву про продовження дії Договору без отримання страхового відшкодування, в будь-який момент проведення розслідування по події, але не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дати отримання від Страховика повідомлення про визнання події страховим випадком та про розмір страхового відшкодування (або страхового акту).

 

 • Страховик не несе будь-якої відповідальності (не має зобов’язання по виплаті страхового відшкодування) по подіях, що сталися з моменту отримання письмового повідомлення про подію, що має ознаки страхового випадку, до моменту отримання заяви на виплату страхового відшкодування або заяви про продовження дії Договору без отримання страхового відшкодування Страхувальником, за виключенням випадку 21.2.2.б) цієї Програми. Перервана відповідальність Страховика по Договору, що продовжив свою дію, відновлюється за умови обов’язкового огляду та фотографування ТЗ Страховиком.

 

 • Договір страхування припиняє свою дію стосовно застрахованого ТЗ з моменту надання Страхувальником (його довіреною особою) заяви на виплату страхового відшкодування. Виплата страхового відшкодування по цій заяві здійснюється в порядку та на умовах Договору. Виплата страхового відшкодування без офіційної довідки компетентних органів здійснюється 1 (один) раз впродовж строку дії Договору.
 • Цей Договір діє:

– за ризиками ДТП та Незаконне заволодіння – тільки у робочі дні (з понеділка по п’ятницю включно та додаткові дні), де додаткові дні визначаються «робочими» відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України;

–  за ризиками Стихійні лиха, ПДТО, Пожежа, Напад тварин, Падіння предметів/дерев – в усі дні без виключення впродовж строку дії Договору.

 • Цей Договір діє:

– за ризиками ДТП та Незаконне заволодіння – тільки у вихідні, святкові, неробочі дні (субота, неділя, день, що передує вихідному, святковому та неробочому дню з 16:00 до 24:00 годин, та додаткові дні), де додаткові дні визначаються «святковими/неробочими» відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України;

–  за ризиками Стихійні лиха, ПДТО, Пожежа, Напад тварин, Падіння предметів/дерев – в усі дні без виключення впродовж строку дії Договору.

 • Розмір відповідальності Страховика по другому та кожному наступному страховому випадку не змінюється (не зменшується), і визначається розміром страхової суми. У разі неагрегатної страхової суми після кожної виплати страхового відшкодування страхова сума не зменшується на розмір страхової виплати.
 • Договір припиняє свою дію у разі виплати страхового відшкодування по одному страховому випадку у розмірі страхової суми з вирахуванням франшизи та інших відрахувань, передбачених Договором.
 • в рахунок ремонту ТЗ – опціонально на гарантійну або іншу СТО, погоджену Страховиком; є можливість СТО за вибором Страхувальника; 70% на не погоджену СТО.
 • на рахунок Страхувальника – у випадках знищення, конструктивної загибелі ТЗ, а також (70%) у разі відмови Страхувальника від ремонту.

Виплата страхового відшкодування здійснюється впродовж 10 (десяти) робочих днів після складання страхового акту Страховиком. У разі, коли документи, необхідні для здійснення страхової виплати, відсутні, виплата здійснюється впродовж 10 (десяти) робочих днів з дати надання таких документів.

Замовлення консультації:

Заказ консультации (Uk)

Залишити відгук про роботу компанії

Шановні клієнти!

Дякуємо Вам за те, що користуєтесь послугами СК “ББС ІНШУРАНС”. Ми прагнемо вдосконавлюватися та постійно покращувати якість обслуговування. Тому для нас будуть цінними будь-які Ваші відкуки про роботу компанії. Ми приймемо до відома всі зауваження та побажання. З Вашими повідомленнями буде особисто ознайомлено Керівництво СК “ББС ІНШУРАНС”.

Подяка / скарга (Uk)