Телефон: 0 800 500 123 | Email: info@bbs.com.ua

Страховий випадок: медичне страхування (ДМС)

Ваші дії при настанні страхової події

Добровільне медичне страхування

Потрібна медична допомога?

Оберить необхідну опцію та ознайомтесь, будь-ласка, як діяти далі:

Дії застрахованої особи у разі настання страхового випадку:

 1. Звернутись до департаменту медичного асистансу;
 2. Вказати Ваші дані, ПІБ та номер полісу, опишіть проблему / запитання, з приводу чого звертаєтесь . При потребі надішліть необхідну документацію;
 3. Відшкодування. Звернутись в СК до дати запису до лікувально-профілактичного закладу (ЛПЗ) та повідомити необхідну інформацію . Подати відповідні документи;
 4. Слідувати інструкціям та рекомендаціям співробітника Медичного асистансу Страхової компанії (лікаря-координатора). Він інформуватиме Вас щодо подальших дій та організує медичну допомогу.
 5. Під час візиту до ЛПЗ Вам необхідно пред’явити документ, що засвідчує особу та має фото (паспорт, водійське посвідчення, тощо).

Як звязатися с департаментом медичного асистансу:

Дії застрахованої особи у разі настання страхового випадку:

 1. Звернутись до департаменту медичного асистансу;
 2. Вказати Ваші дані, ПІБ та номер полісу, опишіть проблему / запитання, з приводу чого звертаєтесь . При потребі надішліть необхідну документацію;
 3. Відшкодування. Звернутись в СК до дати запису до лікувально-профілактичного закладу (ЛПЗ) та повідомити необхідну інформацію. Подати відповідні документи;
 4. Слідувати інструкціям та рекомендаціям співробітника Медичного асистансу Страхової компанії (лікаря-координатора). Він інформуватиме Вас щодо подальших дій та організує медичну допомогу.
 5. Під час візиту до ЛПЗ Вам необхідно пред’явити документ, що засвідчує особу та має фото (паспорт, водійське посвідчення, тощо).

Як звязатися с департаментом медичного асистансу:

   • чат медичного асистансу:

Дії застрахованої особи у разі настання страхового випадку:

 1. Звернутись до департаменту медичного асистансу;
 2. Вказати Ваші дані, ПІБ та номер полісу, опишіть проблему / запитання, з приводу чого звертаєтесь . При потребі надішліть необхідну документацію;
 3. Відшкодування. Звернутись в страхову компанію до дати запису до лікувально-профілактичного закладу (ЛПЗ) та повідомити необхідну інформацію. Подати відповідні документи.
 4. Слідувати інструкціям та рекомендаціям співробітника Медичного асистансу Страхової компанії (лікаря-координатора). Він інформуватиме Вас щодо подальших дій та організує медичну допомогу.
 5. Під час візиту до ЛПЗ Вам необхідно пред’явити документ, що засвідчує особу та має фото (паспорт, водійське посвідчення, тощо).

Як звязатися с департаментом медичного асистансу:

Процедура самостійного звернення до медичного/аптечного закладу:

Ви можете самостійно звернутися до Лікувально-профілактичного закладу (ЛПЗ), якщо він не має договірних відносин зі Страховою компанією, та самостійно оплатити медичні послуги або лікарські засоби в даному ЛПЗ, а після цього подати документи в Страхову компанію для повернення Вам витрачених коштів.

У такому випадку Вам необхідно:

 1. Звернутися до Страхової компанії до дати звернення у ЛПЗ і не пізніше дати та часу відвідування ЛПЗ та повідомити Страховій компанії дату та причину цього візиту.
 2. Якщо за результатами самостійного планового звернення Вам призначені додаткові обстеження, консультації та/або лікування, повідомити про це Медичний асистанс Страхової компанії протягом 1-ї доби з дати призначення.
 3. Подати документи на відшкодування згідно розділу «Документи для здійснення страхової виплати».

Ви також маєте право самостійно звернутися в ЛПЗ без попереднього звернення до Страхової компанії у разі необхідності швидкої (екстреної) медичної допомоги. У цьому випадку Вам необхідно повідомити Медичний асистанс про настання страхового випадку,  як тільки це стане можливим.

У разі звернення до ЛПЗ без попереднього повідомлення Страхової компанії ( крім звернення у разі необхідності отримання швидкої (екстреної) медичної допомоги) , Страхова компанія має право відмовити Вам у страховій виплаті.

Документи для здійснення страхової виплати:
Документи повинні бути надані Страховій компанії не пізніше 30* (тридцяти) календарних днів з дати оплати медичних послуг або лікарських засобів, крім випадків стаціонарного лікування, коли допускається подання документів протягом 60 (шестидесяти) днів після виписки зі стаціонару.
red info 48 – зазначені терміни можуть відрізняться від термінів надання документів на відшкодування, передбачених конкретним Договором страхування

Документи, що подаються Страховій компанії разом із заявою на страхове відшкодування, повинні бути:
 • у формі оригінальних примірників або нотаріально засвідчених копій;
 • оформлені відповідно до чинного законодавства України;
 • підписані уповноваженими особами із зазначенням П.І.Б. та посади підписанта.
Якщо Ви самостійно оплатили вартість медичної допомоги або медикаментів, незалежно від типу отриманих послуг / придбаних товарів, Вам необхідно подати:
 • Заяву на страхову виплату із зазначенням способу отримання коштів та анкету-опитувальник (завантажити форми Заява ДМС та Анкета-опитувальник);
 • Копію паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з відміткою про реєстрацію);
 • Копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) або ідентифікаційного індивідуального податкового номера (далі – ІПН).
 • Копію свідоцтва про народження дитини, якщо страховий випадок відбувся з неповнолітньою застрахованою дитиною.
Документи, необхідні для прийняття рішення щодо страхового відшкодування, просимо направляти на електронну адресу dms@bbs.com.ua або на Viber 067 346 02 24. Оригінали документів при необхідно направляти на поштову адресу: АТ СК “ББС ІНШУРАНС”, 04050, вул. Білоруська, 3, м. Київ.
red info 48необхідність надання оригіналів або копій документів на відшкодування обумовлено конкретним Договором страхування

Питання стосовно розгляду заяви Ви можете поставити фахівцю відділу врегулювання збитків за електронною поштою dms@bbs.com.ua або за допомогою Viber 067 346 02 24. Виплата страхового відшкодування здійснюється у термін до 21 (двадцяти одного) робочого дня з дати отримання повного пакету документів.
red info 48 – зазначені терміни можуть відрізняться від термінів виплати, передбачених конкретним Договором страхування.

Документи в залежності від виду одержуваних медичних послуг / медикаментів (додаткові):

 1. Медична документація:
 • виписка з медичної карти стаціонарного/ амбулаторного хворого, консультативний висновок, де вказується ПІБ Застрахованої особи, повний діагноз, термін лікування, проведені діагностичні заходи та їх протоколи, лікувальні процедури, перелік призначених для лікування Застрахованої особи лікарських засобів, їх дозування та кількість. Медична документація має бути оформлена та завірена відповідно до встановленого порядку, та повинна бути завіреною підписом та печаткою лікаря та штампом та печаткою ЛПУ;
 • результати обстеження або лікування.
 1. Фінансові документи про оплату:
 • належним чином оформлені фіскальні чеки, прибуткові касові ордери, квитанції банку про сплату отриманих медичних послуг, медичної допомоги та медичного забезпечення (в разі відсутності в        фіскальному чеку назви послуги/медикаментів, надається додатково товарний чек із зазначенням переліку та вартості послуг/медикаментів та прізвища Застрахованої особи, завіреного підписом відповідальної особи та печаткою закладу). Банківська квитанція обов’язково має містити наступну інформацію: найменування отримувача коштів, його ЄДРПОУ, рахунок IBAN, призначення платежу (назва послуги чи товару), печатку банку та підпис відповідального працівника банку.
 1. Акти виконаних робіт:
 • документ, де міститься інформація щодо отриманих медичних послуг, медичної допомоги та медичного забезпечення із зазначенням ПІБ Застрахованої особи, дати отримання медичної послуги /допомоги, ціною за одиницю та вартості за одиницю, завірений підписом особи, що склала акт, та штампом та печаткою ЛПУ.
 1. Копії дозвільних та реєстраційних документів медичного закладу:
 • Ліцензії Міністерства охорони здоров'я із зазначенням дозволених видів медичної практики або Наказ МОЗ України про ліцензування медичної практики з переліком одержувачів ліцензій;
 • Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців про реєстрацію лікувального закладу з інформацією про види діяльності;
 • Витягу з Реєстру платників єдиного податку (для суб'єктів господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування)/ Виписка з Реєстру платників податку на додану вартість (для суб'єктів господарювання, які є платниками податку на додану вартість).
 • Дозвільні та реєстраційні документи не надаються при обслуговування в державних і відомчих медичних закладах.
 1. Медична документація:
 • виписка з медичної карти стаціонарного/ амбулаторного хворого, консультативний висновок, де вказується ПІБ Застрахованої особи, повний діагноз, термін лікування, проведені діагностичні заходи та їх протоколи, лікувальні процедури, перелік призначених для лікування Застрахованої особи лікарських засобів, їх дозування та кількість. Медична документація має бути оформлена та завірена відповідно до встановленого порядку, та повинна бути завіреною підписом та печаткою лікаря та штампом та печаткою ЛПУ;
 • рецепти лікаря з особистою печаткою.

 

 

 1. Фінансові документи про оплату:
 • належним чином оформлені фіскальні чеки, прибуткові касові ордери, квитанції банку про сплату отриманих медичних послуг, медичної допомоги та медичного забезпечення (в разі відсутності в        фіскальному чеку назви послуги/медикаментів, надається додатково товарний чек із зазначенням переліку та вартості послуг/медикаментів та прізвища Застрахованої особи, завіреного підписом відповідальної особи та печаткою закладу).

 

 1. Копії дозвільних та реєстраційних документів аптечного закладу, якщо він за формою власності є фізичною особою підприємцем:
 • Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців про реєстрацію з інформацією про види діяльності;

Витягу з Реєстру платників єдиного податку (для суб'єктів господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування)/ Виписка з Реєстру платників податку на додану вартість (для суб'єктів господарювання, які є платниками податку на додану вартість).

 1. Медична документація:
 • виписка з медичної карти стаціонарного, де вказується ПІБ Застрахованої особи, повний діагноз, термін лікування, проведені діагностичні заходи та їх протоколи, лікувальні процедури, перелік призначених для лікування Застрахованої особи лікарських засобів, їх дозування та кількість. Медична документація має бути оформлена та завірена відповідно до встановленого порядку, та повинна бути завіреною підписом та печаткою лікаря та штампом та печаткою ЛПУ;
 • Направлення лікаря на додаткові діагностичні дослідження, лікувальні процедури;
 • Лист призначень;
 • Результатів обстежень/досліджень (якщо такі проводилися).

 

 1. Фінансові документи про оплату:
 • належним чином оформлені фіскальні чеки, прибуткові касові ордери, квитанції банку про сплату отриманих медичних послуг, медичної допомоги та медичного забезпечення (в разі відсутності в        фіскальному чеку назви послуги/медикаментів, надається додатково товарний чек із зазначенням переліку та вартості послуг/медикаментів та прізвища Застрахованої особи, завіреного підписом відповідальної особи та печаткою закладу). Банківська квитанція обов’язково має містити наступну інформацію: найменування отримувача коштів, його ЄДРПОУ, рахунок IBAN, призначення платежу (назва послуги чи товару), печатку банку та підпис відповідального працівника банку.

 

 1. Акти виконаних робіт:
 • документ, де міститься інформація щодо отриманих медичних послуг, медичної допомоги та медичного забезпечення із зазначенням ПІБ Застрахованої особи, дати отримання медичної послуги /допомоги, ціною за одиницю та вартості за одиницю, завірений підписом особи, що склала акт, та штампом та печаткою ЛПУ.

 

 1. Копії дозвільних та реєстраційних документів медичного, аптечного закладу:
 • Ліцензії Міністерства охорони здоров'я із зазначенням дозволених видів медичної практики або Наказ МОЗ України про ліцензування медичної практики з переліком одержувачів ліцензій;
 • Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців про реєстрацію лікувального закладу з інформацією про види діяльності;
 • Витягу з Реєстру платників єдиного податку (для суб'єктів господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування)/ Виписка з Реєстру платників податку на додану вартість (для суб'єктів господарювання, які є платниками податку на додану вартість).
 • Дозвільні та реєстраційні документи не надаються при обслуговування в державних і відомчих медичних закладах.
 1. Медична документація:
 • консультативний висновок лікаря, виписку з карти амбулаторного, у яких вказано стоматологічний діагноз і рекомендації лікаря по лікуванню (з підписом лікаря і печаткою лікувального закладу).

 

 1. Фінансові документи про оплату:
 • належним чином оформлені фіскальні чеки, прибуткові касові ордери, квитанції банку про сплату отриманих медичних послуг, медичної допомоги та медичного забезпечення (в разі відсутності в        фіскальному чеку назви послуги/медикаментів, надається додатково товарний чек із зазначенням переліку та вартості послуг/медикаментів та прізвища Застрахованої особи, завіреного підписом відповідальної особи та печаткою закладу). Банківська квитанція обов’язково має містити наступну інформацію: найменування отримувача коштів, його ЄДРПОУ, рахунок IBAN, призначення платежу (назва послуги чи товару), печатку банку та підпис відповідального працівника банку.

 1. Акти виконаних робіт:
 • документ, де міститься інформація щодо отриманих медичних послуг, медичної допомоги та медичного забезпечення із зазначенням ПІБ Застрахованої особи, дати отримання медичної послуги /допомоги, ціною за одиницю та вартості за одиницю, завірений підписом особи, що склала акт, та штампом та печаткою ЛПУ.

 

 1. Копії дозвільних та реєстраційних документів медичного закладу:
 • Ліцензії Міністерства охорони здоров'я із зазначенням дозволених видів медичної практики або Наказ МОЗ України про ліцензування медичної практики з переліком одержувачів ліцензій;
 • Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців про реєстрацію лікувального закладу з інформацією про види діяльності;
 • Витягу з Реєстру платників єдиного податку (для суб'єктів господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування)/ Виписка з Реєстру платників податку на додану вартість (для суб'єктів господарювання, які є платниками податку на додану вартість).
 • Дозвільні та реєстраційні документи не надаються при обслуговування в державних і відомчих медичних закладах.
 1. Медична документація:
 • консультативний висновок лікаря, виписку з карти амбулаторного, у яких вказано діагноз і рекомендації лікаря (з підписом лікаря і печаткою лікувального закладу);
 • Рецепт з печаткою лікаря з рекомендаціями корекції зору.
 1. Фінансові документи про оплату:
 • належним чином оформлені фіскальні чеки, прибуткові касові ордери, квитанції банку про сплату отриманих медичних послуг, медичної допомоги та медичного забезпечення (в разі відсутності в        фіскальному чеку назви послуги/медикаментів, надається додатково товарний чек із зазначенням переліку та вартості послуг/медикаментів та прізвища Застрахованої особи, завіреного підписом відповідальної особи та печаткою закладу). Банківська квитанція обов’язково має містити наступну інформацію: найменування отримувача коштів, його ЄДРПОУ, рахунок IBAN, призначення платежу (назва послуги чи товару), печатку банку та підпис відповідального працівника банку.

 1. Акти виконаних робіт:
 • документ, де міститься інформація щодо отриманих медичних послуг, медичної допомоги та медичного забезпечення із зазначенням ПІБ Застрахованої особи, дати отримання медичної послуги /допомоги, ціною за одиницю та вартості за одиницю, завірений підписом особи, що склала акт, та штампом та печаткою ЛПУ.

 

4.Копії дозвільних та реєстраційних документів медичного закладу:

 • Ліцензії Міністерства охорони здоров'я із зазначенням дозволених видів медичної практики або Наказ МОЗ України про ліцензування медичної практики з переліком одержувачів ліцензій;
 • Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців про реєстрацію лікувального закладу з інформацією про види діяльності;
 • Витягу з Реєстру платників єдиного податку (для суб'єктів господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування)/ Виписка з Реєстру платників податку на додану вартість (для суб'єктів господарювання, які є платниками податку на додану вартість).
 • Дозвільні та реєстраційні документи не надаються при обслуговування в державних і відомчих медичних закладах.
 1. Медична документація:
 • виписка з медичної карти стаціонарного хворого, де вказується ПІБ Застрахованої особи, повний діагноз, термін лікування, проведені діагностичні та лікувальні заходи та їх протоколи, назва оперативного лікування, протокол операційного втручання. Медична документація має бути оформлена та завірена відповідно до встановленого порядку, та повинна бути завіреною підписом та печаткою лікаря та штампом та печаткою ЛПУ;

 

 1. Фінансові документи про оплату:
 • належним чином оформлені фіскальні чеки, прибуткові касові ордери, квитанції банку про сплату отриманих медичних послуг, медичної допомоги та медичного забезпечення (в разі відсутності в        фіскальному чеку назви послуги/медикаментів, надається додатково товарний чек із зазначенням переліку та вартості послуг/медикаментів та прізвища Застрахованої особи, завіреного підписом відповідальної особи та печаткою закладу). Банківська квитанція обов’язково має містити наступну інформацію: найменування отримувача коштів, його ЄДРПОУ, рахунок IBAN, призначення платежу (назва послуги чи товару), печатку банку та підпис відповідального працівника банку.

 

 1. Акт виконаних робіт/видаткова накладна:
 • документ, де міститься інформація щодо отриманих медичних послуг, медичної допомоги та медичного забезпечення із зазначенням ПІБ Застрахованої особи, дати отримання медичної послуги /допомоги, ціною за одиницю та вартості за одиницю, завірений підписом особи, що склала акт, та штампом та печаткою ЛПУ.

 

 1. Копії дозвільних та реєстраційних документів медичного закладу:
 • Ліцензії Міністерства охорони здоров'я із зазначенням дозволених видів медичної практики або Наказ МОЗ України про ліцензування медичної практики з переліком одержувачів ліцензій;
 • Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців про реєстрацію лікувального закладу з інформацією про види діяльності;
 • Витягу з Реєстру платників єдиного податку (для суб'єктів господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування)/ Виписка з Реєстру платників податку на додану вартість (для суб'єктів господарювання, які є платниками податку на додану вартість).
 • Дозвільні та реєстраційні документи не надаються при обслуговування в державних і відомчих медичних закладах.

 

         5. Реєстраційні документи на товари медичного призначення (сертифікат).

 1. Акти виконаних робіт:
 • документ, де міститься інформація щодо отриманих послуг  із зазначенням ПІБ Застрахованої особи, дати отримання послуги, ціною за одиницю та вартості за одиницю, завірений підписом особи, що склала акт, та штампом та печаткою ЛПУ.

 

 1. Договір про надання оздоровчих послуг за умови придбання абонемента (копія). 

 

 1. Фінансові документи про оплату:
 • належним чином оформлені фіскальні чеки, прибуткові касові ордери, квитанції банку про сплату отриманих медичних послуг, медичної допомоги та медичного забезпечення (в разі відсутності в        фіскальному чеку назви послуги, надається додатково товарний чек із зазначенням переліку та вартості послуг та прізвища Застрахованої особи, завіреного підписом відповідальної особи та печаткою закладу). Банківська квитанція обов’язково має містити наступну інформацію: найменування отримувача коштів, його ЄДРПОУ, рахунок IBAN, призначення платежу (назва послуги чи товару), печатку банку та підпис відповідального працівника банку.

 

 1. Копії дозвільних та реєстраційних документів медичного/оздоровчого закладу:
 • Ліцензії Міністерства охорони здоров'я із зазначенням дозволених видів медичної практики або Наказ МОЗ України про ліцензування медичної практики з переліком одержувачів ліцензій;
 • Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців про реєстрацію лікувального закладу з інформацією про види діяльності;
 • Витягу з Реєстру платників єдиного податку (для суб'єктів господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування)/ Виписка з Реєстру платників податку на додану вартість (для суб'єктів господарювання, які є платниками податку на додану вартість).
 • Дозвільні та реєстраційні документи не надаються при обслуговування в державних і відомчих медичних закладах.

 

Приклади оформлення документів «Пологи»:

 • Оригінал або копія довідки з пологового будинку про народження дитини, завірена круглою мокрою печаткою пологового будинку (при відсутності зазначеного документу, нотаріально завірена копія свідоцтва про народження дитини);
 • Копія свідоцтва про народження дитини (при відсутності нотаріально завіреної копії).

Приклади оформлення документів “Ведення вагітності”:

 1. Медична документація:
 • Довідка від лікаря із зазначенним терміном вагітності, яка засвідчена мокрою круглою печаткою клініки;
 • Копія договору про надання медичних послуг на ведення вагітності, засвідчена мокрою круглою печаткою клініки;
 • Копія додатка до договору із зазначенням переліку всіх послуг, що входять до пакету щодо ведення вагітності, засвідчена мокрою круглою печаткою клініки;

 

 1. Фінансові документи про оплату:
 • належним чином оформлені фіскальні чеки, прибуткові касові ордери, квитанції банку про сплату отриманих медичних послуг, медичної допомоги та медичного забезпечення (в разі відсутності в        фіскальному чеку назви послуги/медикаментів, надається додатково товарний чек із зазначенням переліку та вартості послуг/медикаментів та прізвища Застрахованої особи, завіреного підписом відповідальної особи та печаткою закладу). Банківська квитанція обов’язково має містити наступну інформацію: найменування отримувача коштів, його ЄДРПОУ, рахунок IBAN, призначення платежу (назва послуги чи товару), печатку банку та підпис відповідального працівника банку.

 

 1. Акт виконаних робіт/видаткова накладна:
 • документ, де міститься інформація щодо отриманих медичних послуг, медичної допомоги та медичного забезпечення із зазначенням ПІБ Застрахованої особи, дати отримання медичної послуги /допомоги, ціною за одиницю та вартості за одиницю, завірений підписом особи, що склала акт, та штампом та печаткою ЛПУ.

 

 1. Копії дозвільних та реєстраційних документів медичного закладу:
 • Ліцензії Міністерства охорони здоров'я із зазначенням дозволених видів медичної практики або Наказ МОЗ України про ліцензування медичної практики з переліком одержувачів ліцензій;
 • Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців про реєстрацію лікувального закладу з інформацією про види діяльності;
 • Витягу з Реєстру платників єдиного податку (для суб'єктів господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування)/ Виписка з Реєстру платників податку на додану вартість (для суб'єктів господарювання, які є платниками податку на додану вартість).
 • Дозвільні та реєстраційні документи не надаються при обслуговування в державних і відомчих медичних закладах.

Як звязатися с департаментом медичного асистансу:

  • чат медичного асистансу:

Список ЛПЗ

Завантажити список лікувально-профілактичних закладів по Україні.
В кінці перераховані мережеві аптеки і лабораторії.

Залишити відгуки про BBS INSURANCE

Підписатися
Повідомити про
0 відгуків
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі відгуки

Залишити відгук про роботу компанії

Шановні клієнти!

Дякуємо Вам за те, що користуєтесь послугами СК “ББС ІНШУРАНС”. Ми прагнемо вдосконавлюватися та постійно покращувати якість обслуговування. Тому для нас будуть цінними будь-які Ваші відкуки про роботу компанії. Ми приймемо до відома всі зауваження та побажання. З Вашими повідомленнями буде особисто ознайомлено Керівництво СК “ББС ІНШУРАНС”.

Подяка / скарга (Uk)