Телефон: 0 800 500 123 | Email: info@bbs.com.ua

Страховий випадок: медичне страхування (ДМС)

Ваші дії при настанні страхової події

Добровільне медичне страхування

Потрібна медична допомога?

Оберить необхідну опцію та ознайомтесь, будь-ласка, як діяти далі:

Дії застрахованої особи у разі настання страхового випадку:

 1. Звернутись до департаменту медичного асистансу;
 2. Вказати Ваші дані, ПІБ та номер полісу, опишіть проблему / запитання, з приводу чого звертаєтесь . При потребі надішліть необхідну документацію;
 3. Відшкодування. Звернутись в СК до дати запису до лікувально-профілактичного закладу (ЛПЗ) та повідомити необхідну інформацію . Подати відповідні документи;
 4. Слідувати інструкціям та рекомендаціям співробітника Медичного асистансу Страхової компанії (лікаря-координатора). Він інформуватиме Вас щодо подальших дій та організує медичну допомогу.
 5. Під час візиту до ЛПЗ Вам необхідно пред’явити документ, що засвідчує особу та має фото (паспорт, водійське посвідчення, тощо).
Як звязатися с департаментом медичного асистансу:

Дії застрахованої особи у разі настання страхового випадку:

 1. Звернутись до департаменту медичного асистансу;
 2. Вказати Ваші дані, ПІБ та номер полісу, опишіть проблему / запитання, з приводу чого звертаєтесь . При потребі надішліть необхідну документацію;
 3. Відшкодування. Звернутись в СК до дати запису до лікувально-профілактичного закладу (ЛПЗ) та повідомити необхідну інформацію. Подати відповідні документи;
 4. Слідувати інструкціям та рекомендаціям співробітника Медичного асистансу Страхової компанії (лікаря-координатора). Він інформуватиме Вас щодо подальших дій та організує медичну допомогу.
 5. Під час візиту до ЛПЗ Вам необхідно пред’явити документ, що засвідчує особу та має фото (паспорт, водійське посвідчення, тощо).
Як звязатися с департаментом медичного асистансу:
   • чат медичного асистансу:

Дії застрахованої особи у разі настання страхового випадку:

 1. Звернутись до департаменту медичного асистансу;
 2. Вказати Ваші дані, ПІБ та номер полісу, опишіть проблему / запитання, з приводу чого звертаєтесь . При потребі надішліть необхідну документацію;
 3. Відшкодування. Звернутись в страхову компанію до дати запису до лікувально-профілактичного закладу (ЛПЗ) та повідомити необхідну інформацію. Подати відповідні документи.
 4. Слідувати інструкціям та рекомендаціям співробітника Медичного асистансу Страхової компанії (лікаря-координатора). Він інформуватиме Вас щодо подальших дій та організує медичну допомогу.
 5. Під час візиту до ЛПЗ Вам необхідно пред’явити документ, що засвідчує особу та має фото (паспорт, водійське посвідчення, тощо).
Як звязатися с департаментом медичного асистансу:

Процедура звернення до аптеки/медичного закладу:

Ви можете самостійно звернутися до Лікувально-профілактичного закладу (ЛПЗ), якщо він не має договірних відносин зі Страховою компанією, та самостійно оплатити медичні послуги або лікарські засоби в даному ЛПЗ, а після цього подати документи в Страхову компанію для повернення Вам витрачених коштів.

У такому випадку Вам необхідно:

 1. Звернутися до Страхової компанії до дати звернення у ЛПЗ і не пізніше дати та часу відвідування ЛПЗ та повідомити Страховій компанії дату та причину цього візиту.
 2. Якщо за результатами самостійного Планового звернення Вам призначені додаткові обстеження, консультації та/або лікування, повідомити про це Медичний асистанс Страхової компанії протягом 1-ї доби з дати призначення.
 3. Подати документи на відшкодування згідно розділу «Документи для здійснення страхової виплати».

Ви також маєте право самостійно звернутися в ЛПЗ без попереднього звернення до Страхової компанії у разі необхідності швидкої (екстреної) медичної допомоги. У цьому випадку Вам необхідно повідомити Медичний асистанс про настання страхового випадку,  як тільки це стане можливим.

У разі звернення до ЛПЗ без попереднього повідомлення Страхової компанії ( крім звернення у разі необхідності отримання швидкої (екстреної) медичної допомоги) , Страхова компанія має право відмовити Вам у страховій виплаті.

Документи для здійснення страхової виплати:

Документи повинні бути надані Страховій компанії не пізніше 30* (тридцяти) календарних днів з дати оплати медичних послуг або лікарських засобів, крім випадків стаціонарного лікування, коли допускається подання документів протягом 30 (тридцяти) днів після виписки зі стаціонару.

red info 48– зазначені терміни можуть відрізняться від термінів виплати, передбачених конкретним договором страхування

Документи, що подаються Страховій компанії разом із заявою на страхове відшкодування, повинні бути:

 • у формі оригінальних примірників або нотаріально засвідчених копій;
 • оформлені відповідно до чинного законодавства України;
 • підписані уповноваженими особами із зазначенням П.І.Б. та посади підписанта.

Якщо Ви самостійно оплатили вартість медичної допомоги або медикаментів, незалежно від типу отриманих послуг / придбаних товарів, Вам необхідно подати:

 • Заяву на страхову виплату із зазначенням способу отримання коштів та анкету-опитувальник (завантажити форми Заява ДМС та Анкета-опитувальник);
 • Копію паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з відміткою про реєстрацію);
 • Копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) або ідентифікаційного індивідуального податкового номера (далі – ІПН).
Документи в залежності від виду одержуваних медичних послуг / медикаментів (додаткові):
 1. Медичні документ із зазначенням діагнозу і переліком призначених  послуг
 • Консультативний висновок лікаря або виписка з карти амбулаторного хворого оформлені за формою, затвердженою МОЗ України або складені в довільній формі (на звичайному аркуші) з наявністю штампа або завірені печаткою ЛПЗ (круглої або трикутної), з підписом і печаткою лікаря;
 • Направлення лікаря на діагностичні дослідження, лікувальні процедури;
 • Результати обстежень/досліджень (якщо такі проводилися).
 1. Фінансовий документ: фіскальні чеки, прибуткові касові ордери, квитанції банку про сплату отриманих медичних послуг, медичної допомоги та медичного забезпечення, належним чином оформлені згідно законодавства України, товарні чеки із зазначенням переліку та вартості послуг/медикаментів та прізвища Застрахованої особи, завіреного підписом відповідальної особи та печаткою закладу

Акт виконаних робіт в разі якщо послуги / товари не зазначені в фінансовому документі.

 1. Медичний документ із зазначенням діагнозу і переліком призначаються медикаментів.

Консультативний висновок лікаря або виписка з карти амбулаторного хворого оформлені за формою, затвердженою МОЗ України або складені в довільній формі (на звичайному аркуші) з наявністю штампа або завірені печаткою ЛПУ (круглої або трикутної), з підписом і печаткою лікаря;

2. Фінансовий документ:  фіскальні чеки, прибуткові касові ордери, квитанції банку про сплату отриманих медичних послуг, медичної допомоги та медичного забезпечення, належним чином оформлені згідно законодавства України, товарні чеки із зазначенням переліку та вартості послуг/медикаментів та прізвища Застрахованої особи, завіреного підписом відповідальної особи та печаткою закладу.

 1. Медичний документ із зазначенням діагнозу і переліком призначаються послуг, медикаментів
 • Виписка з карти стаціонарного хворого/епікриз оформлені за формою, затвердженою МОЗ України, оформлені на фірмовому бланку ЛПУ або складені в довільній формі (на звичайному аркуші) з наявністю штампа або завірені печаткою ЛПЗ (круглої або трикутної) з підписом і печаткою лікаря. 
 • Направлення лікаря на додаткові діагностичні дослідження, лікувальні процедури
 • Лист призначень
 • Результатів обстежень/досліджень (якщо такі проводилися).

 

 1. Фінансовий документ: фіскальні чеки, прибуткові касові ордери, квитанції банку про сплату отриманих медичних послуг, медичної допомоги та медичного забезпечення, належним чином оформлені згідно законодавства України, товарні чеки із зазначенням переліку та вартості послуг/медикаментів та прізвища Застрахованої особи, завіреного підписом відповідальної особи та печаткою закладу
 2. Акт виконаних робіт в разі якщо послуги/товари не зазначені в фінансовому документі.
 1. Медичний документ:

Консультативний висновок лікаря або Акт виконаних робіт з зазначенням діагнозу, переліком виконаних робіт, номерів зубів.

2.Фінансовий документ: фіскальні чеки, прибуткові касові ордери, квитанції банку про сплату отриманих медичних послуг, медичної допомоги та медичного забезпечення, належним чином оформлені згідно законодавства України, товарні чеки із зазначенням переліку та вартості послуг/медикаментів та прізвища Застрахованої особи, завіреного підписом відповідальної особи та печаткою закладу.

 1. Рецепт з печаткою лікаря з рекомендаціями корекції зору.
 1. Фінансовий документ: фіскальні чеки, прибуткові касові ордери, квитанції банку про сплату отриманих медичних послуг, медичної допомоги та медичного забезпечення, належним чином оформлені згідно законодавства України, товарні чеки із зазначенням переліку та вартості послуг/медикаментів та прізвища Застрахованої особи, завіреного підписом відповідальної особи та печаткою закладу.
 1. Акт виконаних робіт із зазначенням найменування придбаних оздоровчих послуг, їх кількості, вартості та дати відвідування.
 2. Договір про надання оздоровчих послуг за умови придбання абонемента (копія). 

Фінансовий документ:  фіскальні чеки, прибуткові касові ордери, квитанції банку про сплату отриманих медичних послуг, медичної допомоги та медичного забезпечення, належним чином оформлені згідно законодавства України, товарні чеки із зазначенням переліку та вартості послуг/медикаментів та прізвища Застрахованої особи, завіреного підписом відповідальної особи та печаткою закладу.

Приклади оформлення документів: «Пологи»

 • Оригінал або копія довідки з пологового будинку про народження дитини, завірена круглою мокрою печаткою пологового будинку (при відсутності зазначеного документу, нотаріально завірена копія свідоцтва про народження дитини);
 • Копія свідоцтва про народження дитини (при відсутності нотаріально завіреної копії).

Приклади оформлення документів: “Ведення вагітності”

 • Довідка від лікаря із зазначенним терміном вагітності, яка засвідчена мокрою круглою печаткою клініки;
 • Копія договору про надання медичних послуг на ведення вагітності, засвідчена мокрою круглою печаткою клініки;
 • Копія додатка до договору із зазначенням переліку всіх послуг, що входять до пакету щодо ведення вагітності, засвідчена мокрою круглою печаткою клініки;
 • Оригінал фіскального (касового) чека або квитанції банку про оплату.

Як звязатися с департаментом медичного асистансу:

  • чат медичного асистансу:

Список ЛПЗ

Завантажити список лікувально-профілактичних закладів по Україні.
В кінці перераховані мережеві аптеки і лабораторії.

Залишити відгук про роботу компанії

Шановні клієнти!

Дякуємо Вам за те, що користуєтесь послугами СК “ББС ІНШУРАНС”. Ми прагнемо вдосконавлюватися та постійно покращувати якість обслуговування. Тому для нас будуть цінними будь-які Ваші відкуки про роботу компанії. Ми приймемо до відома всі зауваження та побажання. З Вашими повідомленнями буде особисто ознайомлено Керівництво СК “ББС ІНШУРАНС”.

Подяка / скарга (Uk)