Програма добровільного страхування працівників відділу інкасації та перевезення цінностей від нещасних випадків

Під Нещасним випадком слід вважати раптову, випадкову, короткочасну подію, незалежну від волі Застрахованої особи, що фактично відбулась і внаслідок якої настав розлад здоров’я:

  • травматичне пошкодження;
  • випадкове гостре отруєння отруйними рослинами, хімічними речовинами (промисловими або побутовими), недоброякісними харчовими продуктами, ліками;
  • захворювання кліщовим енцефалітом (енцефаломієлітом), поліомієлітом;
  • розриви (поранення) органів або їх вилучення (внаслідок неправильних медичних маніпуляцій) Застрахованої особи;
  • смерть Застрахованої особи.

Нещасними випадками також є наступні події, які призвели до розладу здоров’я або смерті Застрахованої особи:

  • утоплення;
  • ураження блискавкою або електричним струмом;
  • укус тварин або отруйних комах, змій, проникнення стороннього тіла;
  • протиправні дії третіх осіб.

Умови страхування

Застраховані ризики Травма / тимчасова втрата працездатності

Інвалідність (І, ІІ, ІІІ групи) / стійка втрата працездатності Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку

Загибель/смерть Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку

Вік Застрахованої особи від 18 до 60 років
Страхування інвалідів І та ІІ групи Не приймаються на страхування
Територія дії Договору Україна
Час дії страхового захисту Тільки під час виконання службових обов’язків
Можлива кількість Застрахованих осіб Без обмежень  (за переліком)
Строк дії Договору 1 день – 365 днів
Страхова сума За вибором Страхувальника

25 000,00 (середня)

Страховий тариф Залежить від строку дії договору

Ризиків, які страхуються

Кількості застрахованих осіб за одним договором

Виплата при травмі Від 5 до 100%, згідно  з таблицею «Страхові виплати в разі травми або ушкоджень внутрішніх органів та частин тіла»

або

3% від  страхової суми за перші 7 днів непрацездатності, починаючи з 8 дня 0,5 % від страхової суми за кожний день непрацездатності, але не більше 50%  страхової суми за кожним страховим випадком 

Інвалідність І група – 100 %  страхової суми;
II група – 75 %  страхової суми;
III група – 50 %  страхової суми;
Смерть 100 %  страхової суми;

 

Страховая компания Брокбизнес