Добровільне страхування трудових колективів

Програма передбачає страхування трудових колективів різних спеціальностей 

Під Нещасним випадком слід вважати раптову, випадкову, короткочасну подію, незалежну від волі Застрахованої особи, що фактично відбулась і внаслідок якої настав розлад здоров’я:

  • травматичне пошкодження;
  • випадкове гостре отруєння отруйними рослинами, хімічними речовинами (промисловими або побутовими), недоброякісними харчовими продуктами, ліками;
  • захворювання кліщовим енцефалітом (енцефаломієлітом), поліомієлітом;
  • розриви (поранення) органів або їх вилучення (внаслідок неправильних медичних маніпуляцій) Застрахованої особи;
  • смерть Застрахованої особи.

Нещасними випадками також є наступні події, які призвели до розладу здоров’я або смерті Застрахованої особи:

  • утоплення;
  • ураження блискавкою або електричним струмом;
  • укус тварин або отруйних комах, змій, проникнення стороннього тіла;
  • протиправні дії третіх осіб.

Умови страхування

Застраховані особи від 18 до 70 років
Час дії страхового захисту Цілодобово

або

Тільки під час виконання службових обов’язків

Територія дії Договору Україна
Строк дії Договору Від 1 дня до 1 року
Можлива кількість Застрахованих осіб від 2 осіб (за переліком)
Закінчення дії Договору Договір страхування діє до завершення строку або виплати всієї страхової суми
Страхова сума за вибором Страхувальника
Страховий тариф Залежить від групи ризику, до якої належить спеціальність

Страхової суми

Кількості застрахованих осіб за одним договором

Страхові випадки Травма

 Інвалідність (І, ІІ,ІІІ групи) / стійка втрата працездатності

 Смерть  застрахованої особи

Виплата при травмі Від 5 до 100%, згідно  з таблицею «Страхові виплати в разі травми або ушкоджень внутрішніх органів та частин тіла»

або

3% від  страхової суми за перші 7 днів непрацездатності, починаючи з 8 дня 0,5 % від страхової суми за кожний день непрацездатності, але не більше 50%  страхової суми за кожним страховим випадком 

Інвалідність І група – 100% страхової суми;
II група – 75% страхової суми;
III група – 50% страхової суми;
Смерть 100% страхової суми;

 

Страховая компания Брокбизнес