Програма «Оренда-Пакет»

Програма  «Оренда-Пакет» добровільного страхування майна та відповідальності

Програма «Оренда-Пакет» застосовується при страхуванні орендованого майна.

Так як, згідно з чинним законодавством України, а саме ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» та ПКМУ №150 від 14.02.2001 «Про затвердження порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень» страхування за даною програмою є обов’язковим  для орендарів державного та комунального майна  (ст. 10 і 24 ЗУ) та новостворених підприємств (що розпочинають свою діяльність) для отримання дозволу на початок роботи (ст. 6 ПМКУ) у разі виявлення порушень правил пожежної безпеки.

Страхувальниками є юридичні та фізичні особи – наймачі орендованого приміщення (будівлі, споруди) на підставі укладеного договору оренди.

Вигодонабувачі: юридичні та фізичні особи – орендодавці (власники) орендованого приміщення (будівлі, споруди) або будь-яка особа, якій надано повноваження страхувати та отримувати страхове відшкодування власником майна, шляхом оформлення відповідної довіреності. В разі настання страхового випадку орендодавець має право відмовитися від отримання страхового відшкодування на користь Страхувальника за умови прийняття Страхувальником на себе оформленого належним чином зобов‘язання привести орендоване майно до первинного стану, у межах фактичних витрат на відновлювальні роботи, але не більше розміру страхової суми.

При страхуванні цивільної відповідальності перед третіми особами Вигодонабувачами є треті особи, яким завдано шкоду.

На страхування приймаються:

Приміщення, будівлі, споруди за наступним призначенням:

 • Офісні та адміністративні (сфери послуг), торгівельні, складські, промислові

включаючи

Невід’ємні інженерні комунікації та внутрішнє та зовнішнє оздоблення (ремонт) та обладнання.

Страхові ризики:

Базове, обов’язкове покриття (FLExA):

 • Пожежа, задимлення внаслідок пожежі,
 • Пошкодження водою з автоматичних систем пожежогасіння внаслідок пожежі;
 • Влучення блискавки;
 • Вибух парових котлів, газосховищ, апаратів та інших пристроїв, що працюють на стислому повітрі або газі;
 • Падіння літальних апаратів.

Додаткове покриття (за побажанням Страхувальника)

 • Стихійні явища (смерч, ураган, буря, оповзні (зсуви), селі, повінь, паводок, злива, град, просадка ґрунту, затоплення ґрунтовими водами, падіння дерев, каміння, землетрус);
 • Вплив води (пошкодження водою) з водопровідних, каналізаційних та опалювальних систем, залиття водою з сусідніх приміщень.
 • Протиправні дії третіх осіб (ПДТО) виникнення збитку внаслідок: хуліганства, крадіжки, грабежу або розбою, погрому чи вандалізму .

Під цивільно-правовою відповідальністю перед третіми особами розуміється заподіяння Страхувальником шкоди внаслідок порушень ним правил пожежної безпеки до виконання запланованих заходів щодо усунення таких порушень за ризиками:

 • нанесення шкоди майну третіх осіб, що належить третім особам на праві власності.
 • нанесення шкоди життю або здоров’ю третіх осіб.

Страхова сума може встановлюватись на підставі: визначеної договором оренди вартості майна, балансової вартості майна, акту оцінки незалежного експерта, ринкової вартості майна. Ліміт відповідальності Страховика на внутрішнє/зовнішнє оздоблення та обладнання –20% від страхової суми.

Страхова сума при страхуванні Цивільно-правової відповідальності перед третіми особами обирається Страхувальником і може складати від 5 000 грн. до 300 000 грн.

Франшиза складає 0%. Наявна можливість зменшення тарифу при збільшенні безумовної франшизи.

Переваги страхування в Страховій компанії «БРОКБІЗНЕС»:

 • Орендар має можливість отримати необхідне страхове покриття за одним договором страхування: застрахувати орендоване майно одночасно (в комплексі) або окремо зі своєю відповідальністю перед третіми особами.
 • Можливість комплексного страхування майна + відповідальності за більш вигідною ціною для Страхувальника, знижка 5% на страхування майна.
 • Умови програми передбачають застосування 0% франшизи при страхуванні майна та/або відповідальності.
 • Встановлення страхової суми як за ринковою вартістю майна, так і за балансовою.
 • Страхувальник має можливість самостійно обирати пакет страхових ризиків, які необхідні для покриття орендованого майна, а при страхуванні повного пакету ризиків, базовий тариф зменшується на 20%.
 • Якісною перевагою при врегулюванні випадків настання цивільно-правової відповідальності Страхувальника перед третіми особами є досудове (добровільне) врегулювання збитків (тільки за письмового погодження зі Страховиком).
 • Можливість надання розстрочки платежу.
 • Бонус за беззбитковість та безперервність страхування майна, знижка від 3% до 10%.
 • Цілодобова інформаційна сервісна служба за номером 0-800-500-123.

Страховий тариф: залежить від вартості застрахованого майна, обраної франшизи, об’єму страхового покриття та може становити:

– для орендованого майна – від 0,28% від страхової суми;

– для відповідальності перед 3-ми особами – від 0,43% від страхової суми;

В кожному конкретному випадку може бути розрахований індивідуальний тариф відповідно до Правил страхування.

Страховая компания Брокбизнес