Програма «Добровільне страхування відповідальності митного брокера (посередника)»

Відповідно до Статті 3 «Ліцензійних умов Провадження посередницької діяльності  митного брокера» Митний   брокер   зобов’язаний  мати  договір  страхування власної діяльності на  суму  не  менш  як  2 000 неоподатковуваних мінімумів  доходів  громадян, тобто 34 000,00 грн.

Укласти договір страхування можуть фізичні або юридичні особи – митні брокери, які отримали, або отримують ліцензію на здійснення посередницької діяльності митного брокера, що видається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Страховим ризиком є певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, а саме випадкове спричинення Страхувальником в процесі здійснення застрахованої діяльності збитків третім особам, зокрема внаслідок:

 • Втрати супроводжувальних документів на товари/транспортні засоби, що декларуються;
 • Ненавмисних помилок при декларуванні товарів та транспортних засобів;
 • Порушення строків подачі митних декларацій на товари та транспорті засоби;
 • Ненавмисних помилок при розрахунку митних зборів/податків, затримок митних платежів;
 • Розголошення конфіденційної інформації. (Покривається тільки у випадку, якщо третя особа документально підтвердить факт розголошення конфіденційної інформації)
 • Інших помилок та упущень в процесі надання послуг митного брокера (посередника), а також неналежної якості їх надання при здійсненні митних операцій.

Розмір страхового тарифу залежить від :

 • строку страхування;
 • стажу професійної діяльності;
 • обсягів надання послуг;
 • кваліфікації та строку здійснення професійної діяльності;
 • обраного розміру страхової суми (ліміту відповідальності);
 • обраного розміру франшизи;
 • беззбитковості за попередні роки страхування.
Страховая компания Брокбизнес