Програма «Добровільне страхування цивільної відповідальності орендаря торгового місця перед третіми особами»

Страхуванню підлягають майнові інтереси Страхувальника, які не суперечать законодавству України, пов’язані з його обов’язком відповідно до законодавства України, відшкодувати шкоду заподіяну майну Вигодонабувача в результаті здійснення Страхувальником підприємницької діяльності на орендованому торговому місці.

Вигодонабувачем за даною програмою страхування є Орендодавець та/або Власник сусіднього приміщення.

Страховим  ризиком є певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, а саме: заподіяння Страхувальником шкоди майну Третіх осіб внаслідок користування (експлуатації) Торговим місцем.

Страхова сума встановлюється за згодою сторін.

Страховая компания Брокбизнес