Програма «Добровільне страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса»

Відповідно до Статті 28 Закону України «Про нотаріат»
«Для забезпечення відшкодування заподіяної внаслідок вчиненої нотаріальної дії здійснення функцій державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” шкоди приватний нотаріус зобов’язаний до початку зайняття приватною нотаріальною діяльністю укласти договір страхування цивільно-правової відповідальності»

Укласти договір страхування може фізична особа, яка займається приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси).
Під нотаріальною діяльністю розуміється діяльність, що здійснюється Страхувальником, відповідно до системи нотаріату України та регулюється Законом  України «Про нотаріат»,  на підставі чинного свідоцтва Міністерства юстиції України про право на заняття нотаріальною діяльністю та реєстраційного посвідчення.  

Страховий захист поширюється на цивільну відповідальність Страхувальника пов’язану із його нотаріальною діяльністю,  здійсненням функцій державного реєстратора прав на нерухоме майно під час дії Договору страхування, а саме:

  • випадкове спричинення шкоди Третім особам внаслідок недбалості, ненавмисно припущених помилок, некваліфікованого вчинення нотаріальних дій Страхувальником та його співробітниками.

Страхова сума визначається за домовленістю сторін при укладанні Договору, але відповідно до статті 28 Закону України «Про нотаріат» : Мінімальний розмір  страхової  суми  становить  тисячу (1000)  мінімальних розмірів заробітної плати:
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»  (стаття 8) – встановлений мінімальний розмір ЗП з 01.01.2017 року складає 3200,00 грн.

Розмір страхового тарифу залежить від :

  • строку страхування;
  • стажу професійної діяльності;
  • наявності позовів щодо нотаріальних дій на момент страхування;
  • обраного розміру страхової суми (ліміту відповідальності);
  • обраного розміру франшизи;
  • беззбитковості за попередні роки страхування.
Страховая компания Брокбизнес