Повідомлення про проекти рішень включенних до порядку денного

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС»
(надалі – «Товариство»)
Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 3

Наглядова рада повідомляє про отримання пропозиції Компанії «БОСАІНВЕСТ ЛІМІТЕД», яка є власником 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів, які відбудуться 24.04.2020 р.

Зміст пропозиції:
Пропозиція вноситься до проекту порядку денного загальних зборів, які відбудуться 24 квітня 2020 року, шляхом включення нових проектів рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів:

№ питання проекту

порядку денного

Питання, включені до проекту порядку денного чергових загальних зборів Запропонований акціонером проект рішення з питань порядку денного чергових загальних зборів
10 Про обрання членів Наглядової ради.

 

Обрати Наглядову раду у кількості 4 (чотирьох) членів строком повноважень на 3 (три) роки, а саме:

·                   Громадянин України Круторогов Артем Сергійович;

·                   Громадянин України Тараненко Ярослав Олександрович;

·                   Громадянка України Череп Наталія Василівна;

·                   Громадянин України Шахновський Анатолій Євгенович.

11 Про обрання голови Наглядової ради.

Обрати Головою Наглядової ради Череп Наталію Василівну.

Зазначена пропозиція подана з дотриманням вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства.

Абзацом 1 ч. 5 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного.

Телефон для довідок: (044) 277-21-61 (вн. 1743).

«03» квітня 2020 р.

Наглядова рада
Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС»  

Страховая компания Брокбизнес