Лізинговим компаніям

Страхування лізингових операцій дозволяє упорядкувати фінансові та юридичні взаємовідносини між учасниками лізингової угоди. Страхові гарантії, з одного боку, забезпечують безперервність відтворення в області лізингової діяльності, а з іншого боку, компенсують втрати та підвищують платоспроможність усіх учасників лізингової угоди.

У рамках лізингової угоди страхування може здійснюватися за такими напрямами:
 • страхування майна, переданого в лізинг;
 • страхування майна на час транспортування;
 • страхування відповідальності лізингодавця;

Переваги:

 • Оперативність під час підготовки та узгодження страхових документів заощаджує Ваш час.
 • Гнучка система тарифікації дозволяє урахувати всі Ваші потреби.
 • Страхування за повним пакетом ризиків забезпечить максимальний захист.
 • Розстрочка сплати платежів без збільшення страхової премії дає Вам можливість вибрати зручні для Вас терміни оплати.

Істотні умови страхування:

 • Вигодонабувачем за договором страхування призначається або лізингодавець – власник предмета лізингу, або банк-кредитор, який фінансує лізингодавця.
 • Договір страхування предмету лізингу може бути укладено на 1 рік або на весь термін дії договору лізингу.
 • Страхування дозволяє захистити майнові інтереси лізингодавця та лізингоотримувача у разі загибелі, втрати, пошкодження об’єкта лізингу на будь-якій із стадій здійснення лізингової операції – з моменту поставки предмета лізингу продавцем (постачальником) до моменту закінчення терміну дії договору лізингу.

Страхова сума за договором страхування предмета лізингу визначається.
Персональні пропозиції для лізингової компанії:

 • Страхування майна лізингової компанії (ТЗ, нерухомість).
 • Страхування працівників від нещасного випадку.
 • Добровільне медичне страхування.

Крім цього, ми готові розробити та запропонувати лізинговим компаніям індивідуальні страхові програми.
Співпраця зі Страховою компанією «БРОКБІЗНЕС»:

 • партнерські відносини з лідерами банківської галузі, які дозволяють підібрати для кожної лізингової компанії оптимальні умови фінансування лізингових контрактів.
 • велика інформаційна база підприємств-клієнтів, які планують оновлення основних фондів, яка допоможе лізинговим компаніям знайти перспективних клієнтів.
 • розвинена мережа філій (40 філій та 153 відділення та відділів продажів) дозволяє здійснювати огляд майна, що знаходиться у лізингу, в місці його знаходження та врегулювати збитки безпосередньо на місці страхового випадку.
          Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» – надійна гарантія захисту та розвитку Вашого бізнесу!

Партнери компанії працюють з нами на умовах комісійної винагороди!

 

Страховая компания Брокбизнес