Інформація з проектами рішень з усіх питань проекту порядку денного Загальних зборів, які відбудуться 26.12.2016 р.

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС»
(надалі – «Товариство»)
Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 3

Наглядова рада повідомляє, що 26 грудня 2016 року відбудуться позачергові Загальні збори за адресою: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 3 (кім. № 420). Початок зборів о 10 год. 00 хв. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 20 грудня 2016 року (станом на 24.00).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного)
Про обрання лічильної комісії.

 1. Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі:
  Голова лічильної комісії – Окара Іван Валерійович;
  Член лічильної комісії – Іванчук Світлана Олександрівна.
 2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
  Проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради (Протокол № 18-11/2016 від 18.11.2016 року).
 3. Про обрання голови та секретаря зборів.
  Проект рішення: Обрати головою Зборів Арбузіну Вікторію Олександрівну. Обрати секретарем Зборів Хащевацьку Анастасію Сергіївну.
 1. Про відкликання Голови Правління.
  Проект рішення: Припинити з 01 січня 2017 року повноваження та відкликати з посади Голови Правління Арбузіну Вікторію Олександрівну.
 1. Про обрання Голови Правління.
  Проект рішення: Обрати з 02 січня 2017 року на посаду Голови Правління строком повноважень на 5 (п’ять) років громадянку України Арбузіну Вікторію Олександрівну.
 1. Про визначення уповноваженого органу, який від імені Товариства має право підписати контракт з Головою Правління.
  Проект рішення: Надати повноваження Наглядовій раді, в особі Голови Наглядової ради, укласти контракт з Головою Правління.

     Реєстрація учасників Загальних зборів відбудеться – 26 грудня 2016 р. з 9.00 до 9.50 за місцем проведення Загальних зборів.

     Інформація з проектами рішень з усіх питань проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства за посиланням: http://bbs.ua/korporativna-informatsiya/

     Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 04050, м. Київ, вулиця Білоруська, будинок 3, кім 420, у робочі дні, в робочий час – з 09.00 до 18.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення позачергових Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок  надання документів, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, на ознайомлення акціонерам визначити Заступника Голови Правління з правових питань Товариства Окару Івана Валерійовича.

     Для участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену у відповідності до законодавства України.

     Телефон для довідок: (044) 277-21-61 (вн. 1743).
     Наглядова рада
     Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС»  

 

Страховая компания Брокбизнес