Інформація з проектами рішень з усіх питань проекту порядку денного Загальних зборів, які відбудуться 05.09.2017 р.

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС»
(надалі – «Товариство»)

Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 3

Наглядова рада повідомляє, що 05 вересня 2017 року відбудуться позачергові Загальні збори за адресою: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 3 (кім. № 420). Початок зборів о 10 год. 00 хв. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 30 серпня 2017 року (станом на 24.00).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного)

1. Про обрання лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі:
Голова лічильної комісії – Окара Іван Валерійович;
Член лічильної комісії – Іванчук Світлана Олександрівна.

2. Про обрання голови та секретаря зборів.
Проект рішення: Обрати головою Зборів Арбузіну Вікторію Олександрівну. Обрати секретарем Зборів Бирко Ольгу Сергіївну.

3. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення:
Достроково припинити повноваження  голови та членів Наглядової ради, а саме:

  • Голови Наглядової ради – Тараненко Ярослава Олександровича;
  • Члена Наглядової ради – Беркуна Олександра Яковича;
  • Члена Наглядової ради – Шахновського Анатолія Євгеновича;
  • Члена Наглядової ради – Круторогова Артема Сергійовича.

4. Про обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення: Обрати склад Наглядової ради у кількості 4 (чотирьох) членів строком повноважень на 3 (три) роки, а саме:
Громадянин України Беркун Олександр Якович;
Громадянин України Круторогов Артем Сергійович;
Громадянин України Тараненко Ярослав Олександрович;
Громадянин України Шахновський Анатолій Євгенович.

5. Про обрання голови Наглядової ради.
Проект рішення: Обрати Головою Наглядової ради Тараненко Ярослава Олександровича.

6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення:

  1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з обраними головою та членами Наглядової ради.
  2. Затвердити, що обрані голова та члени Наглядової ради будуть здійснювати свої повноваження на безоплатній основі.
  3. Надати повноваження Голові Правління Арбузіній В.О. на підписання цивільно-правових договорів з обраними головою та членами Наглядової ради Товариства.

Реєстрація учасників Загальних зборів відбудеться – 05 вересня 2017 р. з 9.00 до 9.50 за місцем проведення Загальних зборів.

Інформація з проектами рішень з усіх питань проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства за посиланням: http://bbs.ua/korporativna-informatsiya/.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 04050, м. Київ, вулиця Білоруська, будинок 3, кім 420, у робочі дні, в робочий час – з 09.00 до 18.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення позачергових Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок  надання документів, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, на ознайомлення акціонерам визначити Заступника Голови Правління з правових питань Товариства Окару Івана Валерійовича.

Для участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену у відповідності до законодавства України.

Телефон для довідок: (044) 277-21-61 (вн. 1743).

Наглядова рада
Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС»  

 

 

         

 

Страховая компания Брокбизнес