Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів (станом на 05.12.2019 р.), які мають право на участь у загальних зборах 11.12.2019 р.

Станом на дату складання переліку акціонерів (05.12.2019 р.), які мають право на участь у загальних зборах, які відбудуться 11.12.2019 р.:
Загальна кількість акцій становить 367 144 шт.
Загальна кількість голосуючих акцій становить 367 144 шт.

 

 

 

 

 

 

Страховая компания Брокбизнес