Львівська область

ЛЬВІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС»

Місцезнаходження:  79007, м. Львів, вул. Балабана, 6, кВ. 2
Тел.: (097) 223-88-69
код за ЄДРПОУ 41958912
Рішення про створення: Протокол засідання Правління №1902-01 від 19.02.18
Начальник управління
Саварин Віктор Миколайович


ПЕРШЕ ЛЬВІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС»

Місцезнаходження: 79007, м. Львів, вул. Данилишина, 6
Тел./факс: (032) 295-76-06
код за ЄДРПОУ 42707226
Рішення про створення: Протокол  № 25 Загальих зборів акціонерів від  23.04.2008
Начальник управління
Костишин Юрій Іванович


ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ “ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПЕРШОГО ЛЬВІВСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “БРОКБІЗНЕС”

Місцезнаходження: 79007, м. Львів, вул. Данилишина, 6
Тел.: 097- 8601739,
код за ЄДРПОУ 43429486
Рішення про створення: Протокол Наглядової Ради № 17-12/2019 від 17.12.2019
Начальник відділення

Васько Ольга Іванівна


Усі підрозділи здійснюють фінансові послуги з:

– Обов’язкового страхування;
– Добровільного страхування.

Страховая компания Брокбизнес