«ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ» ПОНОВИВ РЕЙТИНГ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ «БРОКБІЗНЕС» НА РІВНІ «uaAA-»

Експерт рейтинг14 травня 2015 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» за національною шкалою на рівні uaAA-. Підтверджуючи рейтинг, Агентство керувалося результатами роботи Компанії в 2014 році та І кварталі 2015 року.

« Основні показники діяльності ​​Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС».

Показники I квартал 2015 року (31.03.2015) I квартал 2014 року (31.03.2014) Зміни Темп приросту, %
Активи всього, тис. грн. 251 781,0 251 490,0 291,0 0,12%
Власний капітал, тис. грн. 177 046,0 155 120,0 21 926,0 14,13%
Валові зобов’язання, тис. грн. 74 735,0 96 370,0 -21 635,0 -22,45%
Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, % 236,90% 160,96% 75,94п.п.
Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн. 108 950,0 76 195,0 32 755,0 42,99%
Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, % 145,78% 79,07% 66,72п.п.
Валові премії, всього, тис. грн. 24 732,8 30 719,8 -5 987,0 -19,49%
Частина страхових премій, що належать перестраховикам, тис. грн. 1 049,7 1 882,0 -832,3 -44,22%
Співвідношення між преміями, які належать перестраховикам, та валовими преміями, % 4,24% 6,13% -1,88п.п.
Страхові виплати та відшкодування, тис. грн. 8 480,0 7 654,9 825,1 10,78%
Співвідношення між виплатами та валовими преміями за період, % 34,29% 24,92% 9,37п.п.
Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн. 22 653,0 27 995,0 -5 342,0 -19,08%
Рентабельність продажів, % 91,59% 91,13% 0,46п.п.
Чистий прибуток (збиток), тис. грн. 19 483,0 28 036,0 -8 553,0 -30,51%
Рентабельність власного капіталу, % 11,00% 18,07% -7,07п.п.
Джерело: дані ПрАТ «​​Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»
  • Власний капітал СК «БРОКБІЗНЕС» за період з 31.03.2014 по 31.03.2015 виріс на 14,13% до 177,05млн грн. Валові зобов’язання Компанії в аналізованому періоді скоротилися на 22,45% до 74,74млн грн. В результаті даних змін покриття власним капіталом зобов’язань страховика збільшилася на 75,94 п.п. до 236,9%, що говорить про значну перекапіталізація Компанії.
  • Залишок коштів на рахунках Компанії станом на 31.03.2015 року склав 108,95млн грн., що на 42,99% вище показника за станом на 31.03.2014 року. Падіння зобов’язань, і в той же час збільшення залишків грошових коштів, спровокувало підвищення коефіцієнта ліквідності на 66,72 п.п. до 145,78%, що є надзвичайно високим рівнем для страхової Компанії в умовах кризи на ринку.
  • У першому кварталі 2015 Компанія зібрала 24,73млн грн. страхових премій, що на 19,49% нижче показника першого кварталу 2014 року. Страхові виплати та відшкодування, зроблені Компанією за три місяці 2015 року, склали 8,48млн грн., що на 10,78% вище показника першого кварталу 2014 року. Загальний рівень виплат Компанії виріс на 9,37 п.п. і склав 34,29%.
  • Фінансовий результат від операційної діяльності страховика в першому кварталі 2015 склав 22,65млн грн. СК «БРОКБІЗНЕС» підтримує один з найвищих у галузі показників рентабельності продажів – на рівні 91,59%. Чистий прибуток Компанії за перший квартал 2015 склав 19,48 млн грн, що в складний для економіки і страхового ринку період заслуговує позитивної оцінки.

Аналіз показників СК «БРОКБІЗНЕС» за перший квартал 2015 показав зростання ліквідності та капіталізації, високу рентабельність продажів, а також наявність чистого прибутку. Сукупність даних показників дозволяє підтвердити рейтинг фінансової стійкості СК «БРОКБІЗНЕС» на рівні uaAA- за національною шкалою.» – говориться в звіті Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» – українська компанія національного масштабу працює на страховому ринку України з грудня 1993 року. Основним акціонером є ПАТ «ЗНКІФ «Каскад-Інвест» (Україна) – 50%, інші 50% належать юридичним особам-нерезидентам.
На сьогодні регіональна мережа налічує біля 50 підрозділів по всій території України. Має 46 ліцензій, з них 20 на добровільні, 16 на обов’язкові та 10 на обов’язкові державні види страхування.  
З 2009 року Компанія має сертифікат системи менеджменту якості стандарту ISO 9001:2008. З 2011 року Рейтинговим агентством «Експерт-Рейтинг» Компанії присвоєно один з найвищих рейтингів фінансової стійкості в Україні за національною шкалою на рівні «uaAА-», що повністю відповідає рейтингу «А-» за міжнародною шкалою.
Страховая компания Брокбизнес