«ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ» ПОНОВИВ РЕЙТИНГ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ «БРОКБІЗНЕС» НА РІВНІ «uaAA-»

Експерт рейтинг2 вересня 2015 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» за національною шкалою на рівні uaAA-. Підтверджуючи рейтинг, Агентство керувалося результатами роботи Компанії в І півріччі 2015 року.

«Основні показники діяльності ​​Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС»

Показники півріччя 2015 року (30.06.2015) півріччя 2014 року (30.06.2014) Зміни Темп приросту, %
Активи всього, тис. грн. 244 560,0 257 560,0 -13 000,0 -5,05%
Власний капітал, тис. грн. 161 579,0 166 528,0 -4 949,0 -2,97%
Валові зобов’язання, тис. грн. 82 981,0 91 032,0 -8 051,0 -8,84%
Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, % 194,72% 182,93% 11,78п.п.
Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн. 92 678,0 112 360,0 -19 682,0 -17,52%
Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, % 111,69% 123,43% -11,74п.п.
Валові премії, всього, тис. грн. 61 092,7 73 515,0 -12 422,3 -16,90%
Частина страхових премій, що належать перестраховикам, тис. грн. 6 354,1 9 538,0 -3 183,9 -33,38%
Співвідношення між преміями, які належать перестраховикам, та валовими преміями, % 10,40% 12,97% -2,57п.п.
Страхові виплати та відшкодування, тис. грн. 17 267,6 15 393,0 1 874,6 12,18%
Співвідношення між виплатами та валовими преміями за період, % 28,26% 20,94% 7,33п.п.
Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн. 11 402,0 36 261,0 -24 859,0 -68,56%
Рентабельність продажів, % 18,66% 49,32% -30,66п.п.
Чистий прибуток (збиток), тис. грн. 9 557,0 39 461,0 -29 904,0 -75,78%
Рентабельність власного капіталу, % 5,91% 23,70% -17,78п.п.

Джерело: дані ПрАТ «​​Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

  1. Активи СК «БРОКБІЗНЕС» на кінець першого півріччя 2015 року становитимуть 244, 56 млн грн. За період з 30.06.2014 р по 30.06.2015 р власний капітал Страховика знизився на 2,97% до 161,58 млн грн, а валові зобов’язання скоротилися на 8,84% до 82,98 млн грн. У підсумку покриття власним капіталом зобов’язань Компанії виросло на 11,78 п.п. до 194,72%.
  2. Грошові кошти на рахунках Компанії станом на кінець першого півріччя 2015 року склали 92,68 млн грн. Зниження залишку ліквідних активів декілька скоротило покриття грошовими коштами зобов’язань Страховика, але, незважаючи на це, Компанія підтримує ліквідність на дуже високому рівні (111,69%).
  3. За шість місяців 2015 року компанія зібрала 61,09 млн грн страхових премій, що на 12,42 млн грн нижче показника першого півріччя 2014 року. Страхові виплати та відшкодування в аналізованому періоді склали 17,27 млн грн, Що на 12,18% перевищує показник шести місяців 2014 року. У результаті рівень виплат Компанії виріс на 7,33 п.п. і склав 28,26%.
  4. Зниження ділової активності і зростання витрат негативно позначилися на фінансових результатах Страховика. Так, фінансовий результат від операційної діяльності знизився на 68,56% і склав 11,4 млн грн. Чистий прибуток Компанії за перше півріччя 2015 року становитимуть 9,56 млн грн. Однак Агентство позитивно оцінює сам факт прибуткової роботи Компанії в складний економічний період.

 Аналіз звітності СК «БРОКБІЗНЕС» за перше півріччя 2015 показав дуже високий рівень капіталізації та ліквідності Страховика, діяльність Компанії залишалася прибутковою. Дані фактори дозволяють Агентству підтвердити рейтинг фінансової стійкості СК «БРОКБІЗНЕС» на рівні uaAA- за національною шкалою.» – говориться в звіті Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» – українська компанія національного масштабу працює на страховому ринку України з грудня 1993 року. Основним акціонером є ПАТ «ЗНКІФ «Каскад-Інвест» (Україна) – 50%, інші 50% належать юридичним особам-нерезидентам.
На сьогодні регіональна мережа налічує біля 50 підрозділів по всій території України. Має 38 ліцензій, з них 20 на добровільні та 18 на обов’язкові види страхування.  
З 2009 року Компанія має сертифікат системи менеджменту якості стандарту ISO 9001:2008. У 2011 року Рейтинговим агентством «Експерт-Рейтинг» Компанії присвоєно один з найвищих рейтингів фінансової стійкості в Україні за національною шкалою на рівні «uaAА-», що повністю відповідає рейтингу «А-» за міжнародною шкалою, який підтверджується агентством щокварталу.
Страховая компания Брокбизнес