«ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ» ПОНОВИВ РЕЙТИНГ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ «БРОКБІЗНЕС» НА РІВНІ «uaAA-»

Експерт рейтинг16 березня 2015 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» за національною шкалою на рівні uaAA-. Підтверджуючи рейтинг, Агентство керувалося результатами роботи Компанії в 2014 році.

Основні показники діяльності ​​Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС».

Показники 2014 рік (31.12.2014) 2013 рік (31.12.2013) Зміни Темп приросту, %
Активи всього, тис. грн. 237 313,0 226 020,0 11 293,0 5,00%
Власний капітал, тис. грн. 157 890,0 127 308,0 30 582,0 24,02%
Валові зобов’язання, тис. грн. 79 423,0 98 712,0 -19 289,0 -19,54%
Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, % 198,80% 128,97% 69,83п.п.
Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн. 88 835,0 69 512,0 19 323,0 27,80%
Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, % 111,85% 70,42% 41,43п.п.
Валові премії, всього, тис. грн. 127 198,7 186 534,3 -59 335,6 -31,81%
Частина страхових премій, що належать перестраховикам, тис. грн. 13 669,3 37 345,2 -23 675,9 -63,40%
Співвідношення між преміями, які належать перестраховикам, та валовими преміями, % 10,75% 20,02% -9,27п.п.
Страхові виплати та відшкодування, тис. грн. 33 200,3 36 209,1 -3 008,8 -8,31%
Співвідношення між виплатами та валовими преміями за період, % 26,10% 19,41% 6,69п.п.
Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн. 64 050,0 47 952,0 16 098,0 33,57%
Рентабельність продажів, % 50,35% 25,71% 24,65п.п.
Чистий прибуток (збиток), тис. грн. 67 400,0 48 256,0 19 144,0 39,67%
Рентабельність власного капіталу, % 42,69% 37,90% 4,78п.п.
Джерело: дані ПрАТ «​​Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»
  • На 31.12.2014 власний капітал страховика майже в два рази перевищував його зобов’язання.
  • Даний рівень покриття грошовими коштами зобов’язань страховика Агентство оцінює як один з найвищих у галузі.
  • Загальний рівень виплат Компанії виріс на 6,69 п.п. і склав 26,10%, що приблизно відповідає середньоринковому рівню виплат.
  • Приріст чистого і операційного прибутку страховика позитивно позначився на показниках ефективності діяльності: рентабельність власного капіталу підвищилася на 4,78 п.п., а рентабельність продажів злетіла на 24,65 п.п.

Проаналізувавши звітність Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС» за 12 місяців 2014 року, Агентство відзначає хороший запас власного капіталу, дуже хороший запас ліквідності, а також помітний приріст чистого прибутку Компанії, що є значним досягненням, враховуючи більш ніж складну ситуацію на ринку.

Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» – українська компанія національного масштабу працює на страховому ринку України з грудня 1993 року. Основним акціонером є ПАТ «ЗНКІФ «Каскад-Інвест» (Україна) – 50%, інші 50% належать юридичним особам-нерезидентам.
На сьогодні регіональна мережа налічує біля 50 підрозділів по всій території України. Має 46 ліцензій, з них 20 на добровільні, 16 на обов’язкові та 10 на обов’язкові державні види страхування.  
З 2009 року Компанія має сертифікат системи менеджменту якості стандарту ISO 9001:2008. З 2011 року Рейтинговим агентством «Експерт-Рейтинг» Компанії присвоєно один з найвищих рейтингів фінансової стійкості в Україні за національною шкалою на рівні «uaAА-», що повністю відповідає рейтингу «А-» за міжнародною шкалою.
Страховая компания Брокбизнес