Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами

Страхування відповідальності є надійним способом захисту майнових інтересів фізичних осіб і підприємств (юридичних осіб) пов’язаних із обов’язком відшкодувати збиток, заподіяний Страхувальником життю та/або здоров’ю, та/або майну Третіх осіб .

Застрахованою може бути така цивільна відповідальність:

Для Страхувальника фізичної (в тому числі суб’єкт підприємницької діяльності) або юридичної особи, пов’язана із:

  • Володінням та/або експлуатацією майна (рухомого та нерухомого) в якості власника, орендаря;
  • Володінням/використанням домашніх тварин, за виключенням собак;
  • Відпочинком, в тому числі з особистою аматорською спортивною діяльністю;
  • Відповідальністю за якість та кінцевий результат наданих послуг та здійснених робіт – професійна відповідальність;
  • Утриманням дітей (тільки для Страхувальників – фізичних осіб). При цьому згідно з таким договором страхування відшкодуванню підлягають збитки, що є наслідком ненавмисних дій малолітніх та неповнолітніх дітей, в тому числі усиновлених та підопічних Страхувальника.

Для Страхувальника юридичної особи або фізичної особи, що є суб’єктом підприємницької діяльності, пов’язана з:

  • Виконанням передбаченої статутом, іншим установчим документом або ліцензією господарської діяльності, в тому числі щодо використання засобів малої автоматизації – загальна цивільна відповідальність;
  • Заподіянням шкоди жит­тю та/або здо­ров’ю/працездатності, майну осіб, які знаходяться із Страхувальником в трудових відносинах, в тому числі жит­тю, здоров’ю, працездатності, майну його представників, штатного персоналу та інших осіб, які відповідно до договорів зі Страхувальником перебувають з ним у трудових відносинах – відповідальність роботодавця;
  • Заподіянням шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок застосування матеріалів та інгредієнтів, внаслідок місця розташування підприємства, внаслідок особливостей технологічного процесу та стандартів безпеки, за виключенням відповідальності за відходи – екологічна відповідальність;
  • Відповідальністю Страхувальника як виробника – за якість виробленої продукції, а саме за сукупність всіх дій та/або бездіяльності Страхувальника, внаслідок яких було вироблено неякісний (бракований) продукт, що спричинив шкоду Третім особам після його передачі в експлуатацію – відповідальність товаровиробника.

Пропонуємо наступні програми страхування

Страховая компания Брокбизнес