Добровільне страхування від нещасних випадків за програмою «ВІДВІДУВАЧІ КУРСІВ ВОДІЇВ»

Програма передбачена для страхування осіб, які навчаються в авто школі

Під Нещасним випадком слід вважати раптову, випадкову, короткочасну подію, незалежну від волі Застрахованої особи, що фактично відбулась і внаслідок якої настав розлад здоров’я:

  • травматичне пошкодження;
  • випадкове гостре отруєння отруйними рослинами, хімічними речовинами (промисловими або побутовими), недоброякісними харчовими продуктами, ліками;
  • захворювання кліщовим енцефалітом (енцефаломієлітом), поліомієлітом;
  • розриви (поранення) органів або їх вилучення (внаслідок неправильних медичних маніпуляцій) Застрахованої особи;
  • смерть Застрахованої особи.

Нещасними випадками також є наступні події, які призвели до розладу здоров’я або смерті Застрахованої особи:

  • утоплення;
  • ураження блискавкою або електричним струмом;
  • укус тварин або отруйних комах, змій, проникнення стороннього тіла;
  • протиправні дії третіх осіб.

Умови страхування

Вік Застрахованої особи від 16 до 60 років
Територія дії Договору Україна
Час дії страхового захисту Тільки під час поїздки Застрахованої особи на ТЗ

або

цілодобово

Страхова сума за вибором Страхувальника

Від 3 000,00 грн. до 20 000,00 грн.

Закінчення дії Договору Договір страхування діє до завершення строку або виплати всієї страхової суми
Строк дії Договору 1 день – 365 днів
Страховий тариф Залежить від строку дії договору

Ризиків, які страхуються

Часу дії страхового захисту

Страхові випадки Травма

 Інвалідність (І, ІІ,ІІІ групи) / стійка втрата працездатності

 Смерть  застрахованої особи

Виплата при травмі Від 5 до 100%, згідно  з таблицею «Страхові виплати в разі травми або ушкоджень внутрішніх органів та частин тіла»

або

3% від  страхової суми за перші 7 днів непрацездатності, починаючи з 8 дня 0,5 % від страхової суми за кожний день непрацездатності, але не більше 50%  страхової суми за кожним страховим випадком 

Інвалідність І група – 100% страхової суми;
II група – 75% страхової суми;
III група – 50% страхової суми;
Смерть 100% страхової суми;

 

Страховая компания Брокбизнес