Добровільне страхування від нещасних випадків за програмою «СІМЕЙНА»

Програма передбачає  страхування всієї родини від нещасних випадків одним договором

Під Нещасним випадком слід вважати раптову, випадкову, короткочасну подію, незалежну від волі Застрахованої особи, що фактично відбулась і внаслідок якої настав розлад здоров’я:

  • травматичне пошкодження;
  • випадкове гостре отруєння отруйними рослинами, хімічними речовинами (промисловими або побутовими), недоброякісними харчовими продуктами, ліками;
  • захворювання кліщовим енцефалітом (енцефаломієлітом), поліомієлітом;
  • розриви (поранення) органів або їх вилучення (внаслідок неправильних медичних маніпуляцій) Застрахованої особи;
  • смерть Застрахованої особи.

Нещасними випадками також є наступні події, які призвели до розладу здоров’я або смерті Застрахованої особи:

  • утоплення;
  • ураження блискавкою або електричним струмом;
  • укус тварин або отруйних комах, змій, проникнення стороннього тіла;
  • протиправні дії третіх осіб.

Умови страхування

Застраховані особи Застраховані члени сім’?ї Cтрахувальника

(від 2 до 4 чол. включно), згідно зі списком

Застрахованих осіб

Час дії страхового захисту Цілодобово
Строк дії договору страхування Від  1 місяця до 1 року
Закінчення дії договору страхування Договір страхування діє до настання першого страхового випадку  з  одним із членів сім’?ї
Страхова сума встановлюється за бажанням Страхувальника

5 000 – 100 000 грн.

Є загальною для всієї родини, та може бути використана одним  членом сім’ї  при настанні страхового випадку

Страхові випадки травма, інвалідність або смерть застрахованої особи
Виплата при травмі Від 5 до 100%, згідно  з таблицею «Страхові виплати в разі травми або ушкоджень внутрішніх органів та частин тіла»

або

3% від  страхової суми за перші 7 днів непрацездатності, починаючи з 8 дня 0,5 % від страхової суми за кожний день непрацездатності, але не більше 50%  страхової суми за кожним страховим випадком 

Інвалідність І група – 100% страхової суми;

II група – 75% страхової суми;

III група – 50% страхової суми;

Смерть 100% страхової суми;
Виключення Професійні заняття  спортом , участь у спортивних змаганнях, активні види відпочинку
Особливі умові Вік  застрахованої особи не більше 60 років

 

Страховая компания Брокбизнес